Uitslagen en rangschikking MIT-tenders 2016 (landelijk en Zuid-Holland)

Meer artikelen
MIT regeling header

Op 1 september 2016 sloot de MIT tender voor R&D samenwerkingsprojecten. In december 2016 is de uitslag bekend gemaakt.

Criteria en beoordeling

Alle aanvragen binnen deze R&D tender die voldeden aan de formele vereisten, zijn beoordeeld en gerangschikt op 4 criteria: vernieuwing, economische waarde, kwaliteit en crosssectoraliteit.

Een voorstel kreeg een hoger aantal punten naarmate:

  1. er meer technologische vernieuwing of wezenlijke nieuwe toepassingen van een bestaand product, proces, of dienst wordt verwacht;
  2. er meer economische waarde wordt gecreëerd voor de deelnemers in het MIT-R&D-samenwerkingsverband, de genoemde sectoren, of de Nederlandse economie;
  3. de kwaliteit van de R&D samenwerking hoger is, ten minste blijkend uit de mate van complementariteit van de deelnemers, de capaciteiten van de deelnemers en de kwaliteit van de projectorganisatie;
  4. er meer sprake is van sectoroverstijgende combinaties en van combinaties van sectoren die niet conventioneel zijn.

Uitslagen

Binnen de landelijke MIT-tender zijn in totaal 134 aanvragen gerangschikt. Voor de eerste 46 was voldoende budget beschikbaar.

De uitslagen van de tender 2016 vindt u onderaan de pagina als bijlage. De lijst is gesorteerd op volgorde van rangschikking.

Daar vindt u ook nog de uitslagen van de tenders uit 2015. Toen voerde RVO.nl naast de landelijke tender ook de tender voor de regio Zuid-Holland uit.

Downloads:

Service menu right