Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Meer artikelen
MIT regeling header

Het kabinet en de regio's stelden in 2015 voor het eerst gezamenlijk ruim € 50 miljoen beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Voor het jaar 2016 is het budget verhoogd naar € 55 miljoen. Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

De MIT is nu gesloten: op 1 september sloten alle calls.

Afhandeling MIT

De belangstelling voor de MIT-R&D tender is groot. Er zijn 158 aanvragen voor het landelijke vangnet ingediend. Deze aanvragen zijn allemaal in behandeling genomen.
De subsidieclaim van deze aanvragen is € 25,1 miljoen, het beschikbare budget is € 7,6 miljoen.

Eerste calls van 2016 zijn ook gesloten per 1 september.

Het budget voor de Kennisvouchers is bijna uitgeput. U kunt hiervoor geen aanvragen meer indienen.

Stand van zaken MIT per 14 september 2016:

Eindresultaat Kennisvouchers
Aantal beschikbaar:                        533
Aantal ingediend:                           641
Aantal ingetrokken of afgewezen:     119
Aantal gehonoreerd:                       522

Eindresultaat Haalbaarheidsprojecten/Innovatieadviesprojecten
Subsidieplafond:                 € 3,2 miljoen
Aantal ingediend:                           359
Gevraagde subsidie:          € 14,1 miljoen
Aantal verleend:                              83
Verleende subsidie               € 3,2 miljoen

Samenwerking Rijk en Regio

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) samen om nationale en regionale instrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

Instrumenten

De MIT-regeling kent de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.
Kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar.

Aanvragen

De sluiting van alle instrumenten was 1 september 2016. Voor aanvragen door TKI's voor innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten was de sluitingsdatum 30 juni 2016. De afhandeling van de aanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst, met uitzondering van de R&D-samenwerkingsprojecten: dit is een tender.

Op deze regeling zijn de subsidiespelregels van toepassing. Hou daar rekening mee, bijvoorbeeld als u voor een project gebruik maakt van meerdere subsidiebronnen.

Inspiratie opdoen

Wilt u lezen hoe andere ondernemers gebruik maken van de MIT? Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen. Of lees het boekje 'MKB innoveert', waarin mkb-ondernemers vertellen over innovatie en hoe zij succesvol gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling om hun ambitie of visie te verwezenlijken. U vindt het boekje onderaan de pagina bij Download.

Download:

Service menu right