Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Meer artikelen

Het kabinet en de regio's stelden in 2015 voor het eerst gezamenlijk ruim € 50 miljoen beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Voor het jaar 2016 is het budget verhoogd naar € 55 miljoen. Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

De loketwijzer MIT 2016 wijst u de weg naar het juiste loket.

Afhandeling MIT (eerste calls) nadert afsluiting

Het aantal aanvragen in de eerste calls van 2016 nadert inmiddels de 1000 stuks. Daarmee lijken ook de Kennisvouchers aan het maximum aantal te komen, hoewel de inhoudelijke beoordeling nog moet uitwijzen of we ze allemaal kunnen honoreren. Op 1 september sluiten alle calls.

Stand van zaken MIT-regeling per 24 augustus:

Het budget voor de Kennisvouchers is bijna uitgeput! Op dit moment is nog budget beschikbaar voor ongeveer 27 vouchers!

Kennisvouchers
Aantal beschikbaar:                     533
Aantal ingediend:                        614
Aantal ingetrokken of afgewezen:    110
Aantal in behandeling:                     14
Aantal gehonoreerd:                    490

Eindresultaat  Haalbaarheidsprojecten/Innovatieadviesprojecten
Subsidieplafond:              € 3,2 miljoen
Aantal ingediend:                         359
Gevraagde subsidie:        € 14,1 miljoen
Aantal verleend:                            83
Verleende subsidie:          € 3,2 miljoen

Samenwerking Rijk en Regio

In de MIT Regio en Topsectoren werken het ministerie van Economische Zaken en de regio’s (provincies) samen om nationale en regionale instrumenten zo veel mogelijk te harmoniseren en onderling te verbinden.

Instrumenten

De MIT-regeling kent de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en -netwerkactiviteiten.
Kennisvouchers en de 2 TKI-instrumenten (Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten) zijn alleen landelijk beschikbaar.

Lees meer over de verschillende instrumenten op de pagina aanvraaginformatie.

Aanvragen

De MIT-regeling is vanaf 10 mei 2016 open voor alle instrumenten met uitzondering van de R&D-samenwerkingsprojecten. Deze kunt u vanaf 5 juli 2016 aanvragen. De sluiting van alle instrumenten (behalve de 2 TKI-instrumenten) is 1 september 2016. De afhandeling van de aanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst, met uitzondering van de R&D-samenwerkingsprojecten: dit is een tender.
De eLoketformulieren komen beschikbaar begin mei voor alle instrumenten behalve R&D. Voor dit instrument komt het formulier in juli beschikbaar.

Inspiratie opdoen

Wilt u lezen hoe andere ondernemers gebruik maken van de MIT? Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen. Of lees het boekje 'MKB innoveert', waarin mkb-ondernemers vertellen over innovatie en hoe zij succesvol gebruik hebben gemaakt van de MIT-regeling om hun ambitie of visie te verwezenlijken. U vindt het boekje onderaan de pagina bij Download.

Download:

Service menu right