Netwerkactiviteiten voor MIT TKI

Meer artikelen

Alleen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kan een aanvraag indienen voor netwerkactiviteiten. Netwerkactiviteiten zijn bijvoorbeeld masterclasses, workshops of conferenties om kennisdeling en netwerkvorming tussen mkb-ondernemers te bevorderen.

Uitsluitend de door een Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) aan derden uitbestede kosten (zaalhuur, catering, evenementenbureau etc) worden voor 100% vergoed, mits deze kosten niet meer bedragen dan € 1.000 per mkb-deelnemer aan de netwerkactviteit. De looptijd van een project bedraagt maximaal 1 jaar.

Budget

Het beschikbare budget bedraagt maximaal € 100.000 per topsector met uitzondering van HTSM/ICT (€ 200.000). Meer informatie vindt u op de pagina Budgetten.

Aanvragen

U vraagt Netwerkactiviteiten voor MIT TKI aan via mijnrvo.

Lees meer over de verschillende instrumenten op de pagina Aanvraaginformatie MIT.

Service menu right