Netwerkactiviteiten voor MIT TKI

Meer artikelen
MIT-regeling Topsector Water

Alleen een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) kon een aanvraag indienen voor netwerkactiviteiten. Netwerkactiviteiten zijn bijvoorbeeld masterclasses, workshops of conferenties om kennisdeling en netwerkvorming tussen mkb-ondernemers te bevorderen.

Uitsluitend de door een Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) aan derden uitbestede kosten (zaalhuur, catering, evenementenbureau etc) worden voor 100% vergoed, mits deze kosten niet meer bedragen dan € 1.000 per mkb-deelnemer aan de netwerkactviteit. De looptijd van een project bedraagt maximaal 1 jaar.

Budget

Het beschikbare budget bedraagt maximaal € 100.000 per topsector met uitzondering van HTSM/ICT (€ 200.000). Meer informatie vindt u op de pagina Budgetten.

Aanvragen

Een aanvraag bestaat uit:
•    aanvraagformulier (zie Download, onderaan de pagina)
•    projectplan (zie Download, onderaan de pagina)

Lees meer over de verschillende instrumenten op de pagina Aanvraaginformatie MIT.

Downloads:

Service menu right