Officiële bekendmakingen Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Meer artikelen
Windmolens en zonnepanelen bij bedrijf in Witmarsum

Het ministerie van Economische Zaken heeft over de SDE Ministeriële Regelingen gepubliceerd in de Staatscourant. De informatie op deze website is een samenvatting van de officiële regelingen.

Hoewel we deze informatie met de grootst mogelijke zorg samenstellen, kan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten. Uitsluitend de publicatie in de Staatscourant is rechtsgeldig. Deze zijn ook het uitgangspunt bij de beoordeling van subsidieaanvragen. De geconsolideerde versies zijn als zodanig niet in de Staatscourant gepubliceerd. Een consolidatie bevat de oorspronkelijke basistekst met daarin verwerkt alle wijzigingen. Het heeft enkel een informatieve waarde en is niet juridisch bindend. U kunt de officiële regelingen via deze pagina bekijken.

Besluit Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Algemene uitvoeringsregeling SDE

Aanwijzingsregeling SDE-categorieën

Vaststelling voorlopige en definitieve correctiebedragen SDE

Regeling Garanties van Oorsprong

Regeling certificaten Warmtekrachtkoppeling Electriciteitswet 1998

Milieusteunkader (MSK) Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Wet & Regelgeving SDE+ categorie Wind op Zee

Wet windenergie op zee

Kavelbesluiten Borssele

Kavelbesluiten Hollandse Kust (zuid)

Waterbesluit (Paragraaf 6a, 6.16)

Subsidie regelgeving

Service menu right