Partners for International Business (PIB)

Meer artikelen
Twee ondernemers schudden elkaar de hand

Ziet u kansen in het buitenland, samen met een aantal zakenpartners? Of opereert u al in een bepaald land of regio? Dan heeft u misschien te maken met een weerbarstige buitenlandse markt: handelsbarrières, geen ingang bij besluitmakers, gemis aan kennis bij partners en klanten of nadelige lokale wetgeving. Samenwerken met de Nederlandse overheid kan deze problemen helpen oplossen.

Een van de instrumenten die het ministerie van Buitenlandse Zaken hiervoor inzet, is het Partners for International Business programma (PIB).

Hoe werkt de PIB-regeling?

Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ontwikkelt uw samenwerkingsverband of cluster een meerjarenprogramma op maat. Alle activiteiten binnen het programma zijn in 3 modules onder te brengen:

  1. Promotie en matchmaking
  2. Kennisuitwisseling en netwerken
  3. Economische diplomatie

De modules bestaan uit verschillende activiteiten die zowel afzonderlijk als in combinatie kunnen worden ingezet. Een programma onder PIB is maatwerk. Dit houdt in dat elk programma verschillend van opzet en structuur is.

Voor de uitvoering van het programma zet de overheid haar buitenlandnetwerk in. Nederland beschikt over een wereldwijd netwerk van ambassades, consulaten en de Netherlands Business Support Offices (NBSO’s). Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet dat netwerk invoor het Nederlandse bedrijfsleven.

Lopende PIB-programma’s

Sinds de invoering van het programma in 2012 zijn er al 71 programma’s gestart. Bekijk ons overzicht van PIB-programma's en laat u inspireren.

Landen en voorwaarden

PIB staat open voor een groot aantal landen. Om in aanmerking te komen voor PIB moet uw samenwerkingsverband of cluster voldoen aan enkele voorwaarden.

Budget

Jaarlijks is er 8 miljoen euro beschikbaar voor het PIB-programma. De basis van de samenwerking  is een gelijkwaardige bijdrage (financieel en natura, waaronder te besteden uren van alle partijen). De overheidsbijdrage is maximaal € 300.000. Dit is geen subsidie, dus niet direct beschikbaar of besteedbaar.  

Aanvragen

Het aanvraagproces bestaat uit een aantal stappen. Doorloop deze stappen om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit PIB.

Wet- en regelgeving

Downloads:

Service menu right