Partners for International Business (PIB)

Meer artikelen
Twee ondernemers schudden elkaar de hand

Ziet u kansen in het buitenland, samen met een aantal zakenpartners? Of opereert u al als cluster van bedrijven in een bepaald land of regio? Dan krijgt u misschien te maken met een weerbarstige buitenlandse markt: handelsbarrières, geen ingang bij besluitmakers, gemis aan kennis bij partners en klanten of nadelige lokale wetgeving.  De Nederlandse overheid kan ondersteunen bij het wegnemen van deze barrières.

Eén van de instrumenten die het ministerie van Buitenlandse Zaken hiervoor inzet, is het programma Partners for International Business (PIB). PIB heeft tot doel met de inzet van de inbreng van de Nederlandse overheid, Nederlandse  bedrijven en kennisinstellingen, en via een gestructureerde aanpak, Nederlandse (top-)sectoren op kansrijke markten in het buitenland te positioneren.

PIB-modules

Samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ontwikkelt uw cluster een meerjarenprogramma op maat. Alle activiteiten binnen het programma zijn in 3 modules onder te brengen:

  1. Promotie en matchmaking
  2. Kennisuitwisseling en netwerken
  3. Economische diplomatie

Voor het Nederlandse bedrijfsleven en de uitvoering van het PIB-programma zet de overheid onder andere haar buitenlandnetwerk in. Nederland beschikt over een wereldwijd netwerk van ambassades, consulaten en de Netherlands Business Support Offices (NBSO’s).

Lopende PIB-programma’s

Sinds de invoering van PIB in 2012 zijn al meer dan 70 programma’s gestart. Bekijk ons overzicht en laat u inspireren.

Landen en voorwaarden

PIB staat open voor een groot aantal landen. Om in aanmerking te komen voor PIB moet uw cluster voldoen aan enkele voorwaarden.

Budget

Het budget voor Partners for International Business voor 2017 is € 6,2 miljoen. De basis van de samenwerking  is een gelijkwaardige bijdrage (financieel en natura, waaronder te besteden uren van alle clusterdeelnemers). De overheidsbijdrage is maximaal € 350.000,-. PIB  is geen subsidie en is dus niet direct beschikbaar of besteedbaar voor de clusterdeelnemers. De overheidsbijdrage wordt niet als financiële tegemoetkoming aan de deelnemende bedrijven verstrekt, maar wordt gebruikt voor uitvoering van PIB-modules die bijdragen aan een betere markttoegang en positionering van het Nederlandse bedrijfsleven op een kansrijke buitenlandse markt.

Interesse?

Om in aanmerking te komen voor een PIB moet u een aantal stappen doorlopen.

Service menu right