Partners voor Water: Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD)

Meer artikelen
Partners voor Water Header

Heeft u een innovatieve of vernieuwende technologie, methodologie of prototype op watergebied? Wilt u deze testen, demonstreren of de haalbaarheid ervan onderzoeken in stedelijke delta’s en hun toeleverende systemen in het buitenland?

Dan biedt de subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD) mogelijkheden voor ondernemingen, kennisinstellingen en non-gouvernementele organisaties (ngo's).

De subsidieregeling is onderdeel van het Partners voor Water (PvW) 2016-2021 programma. Dit is een programma voor partijen in de Nederlandse watersector met internationale ambities.

Tenders

De eerste tender sloot op 10 februari 2017, u kunt niet meer indien. De tweede tender staat open in de periode van 3 juli tot en met 15 september 2017.

Beschikbaar budget in 2017 is € 2 miljoen per tender. Na sluiting beoordeelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) de aanvragen op basis van kwaliteitscriteria, niet op volgorde van binnenkomst. De uitslag volgt na ongeveer 3 maanden.

Voor wie?

De regeling richt zich op ondernemingen, ngo's en kennisinstellingen. U kunt subsidie aanvragen voor een pilot-/demonstratieproject of een haalbaarheidsstudie. In 2017 is er geen beperking van landenkeuze, met uitzondering van enkele staten (pdf).

Consortia

De regeling stimuleert samenwerkingsverbanden tussen Nederlandse en lokale consortiumpartijen. Bij een consortium levert de penvoerder een samenwerkingsovereenkomst aan. Een consortium is niet verplicht maar resulteert wel in een hoger subsidiepercentage voor de deelnemers.

Projectidee vooraf bespreken met projectadviseur

Wilt u toetsen of uw project voor subsidie in aanmerking kan komen? Leg uw idee dan alvast voor aan een van de projectadviseurs van RVO.nl. Vul het projectideeformulier in en stuur het naar administratiepvw@rvo.nl. U vindt het formulier onderaan de pagina onder 'Download'. Voor de tweede tender 2017 kunt u uw idee bespreken van 15 mei tot en met 15 augustus 2017. U kunt tot en met 1 augustus een gesprek aanvragen.
 
Let op: vanaf de 2e tender 2017 zijn deze projectideegesprekken verplicht. Zonder intakegesprek kunt u geen aanvraag indienen.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's moet uw project aan verschillende voorwaarden voldoen. Ook gelden er maximale subsidiebedragen.

Officiële bekendmakingen

Op de hoogte blijven?

Bekijk onze nieuwsberichten over Partners voor Water.

Opdrachtgever

Het Partners voor Water 2016-2021 programma is een van de uitvoeringsinstrumenten van de Internationale Water Ambitie (IWA) van de Rijksoverheid. RVO.nl en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren dit programma gezamenlijk uit in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken en Buitenlandse Zaken. Bekijk meer informatie over de IWA op de website Rijksoverheid.nl.

De regeling vergroot de waterzekerheid en waterveiligheid, en de toegevoegde waarde van de Nederlandse watersector. De regeling levert ook een bijdrage aan het oplossen van de wereldwaterproblematiek.

Downloads:

Service menu right