Aanvraaginformatie Partners voor Water - WWSD

Meer artikelen
Partners voor Water Header

Subsidie vanuit de regeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD) vraagt u aan via MijnRVO.nl. Zodra de tender geopend is, vindt u op deze pagina een rechtstreekse link naar de aanvraagpagina.

eHerkenning

Om in te loggen op MijnRVO.nl heeft u eHerkenning nodig met minimaal beveiligingsniveau 2+. Vraag ruim op tijd uw eHerkenning aan. Bekijk meer informatie over eHerkenning.

Uiterste indieningsdatum en tijdstip

De eerstvolgende tender gaat open op 9 januari en sluit op 10 februari 2017 om middernacht. Aanvragen die op 11 februari 2017 om 00.01 uur binnenkomen, neemt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) niet in behandeling. Begin daarom op tijd met het uploaden van uw documenten.

Benodigde documenten

• een projectplan (word);
• een projectbegroting;
• een formulier aanmelding en machtiging deelnemer samenwerkingsverband (indien van toepassing).

De formats voor uw projectbegroting en het formulier ‘aanmelding en machtiging deelnemer samenwerkingsverband’ vindt u op MijnRVO.nl onder het kopje ‘Bijlagen bij uw aanvraag’.

Projectidee vooraf toetsen bij adviseur RVO.nl

Bespreek vooraf uw projectidee met een projectadviseur. Dit doet u aan de hand van een ingevuld projectideeformulier (word). Tijdens een intakegesprek bij RVO.nl op locatie, telefonisch, of via Skype/FaceTime krijgt u een indicatie van het al dan niet passen binnen de regeling WWSD.

Na sluiting van de tender

Na sluiting van de tender controleert RVO.nl alle aanvragen op volledigheid. U kunt na sluiting geen aanvullende informatie meer aanleveren. Wanneer uw aanvraag onvolledig is, kan dat leiden tot afwijzing van uw voorstel.

Beoordeling

Hierna beoordelen minimaal 2 projectadviseurs de inhoud van uw subsidieaanvraag. Zij vragen ook de Nederlandse ambassade in het land van uw aanvraag om advies. RVO.nl controleert of u financieel voldoende draagkracht heeft voor de uitvoering van het subsidieproject. In de laatste fase gaan de voorstellen naar een expertpanel. Daarna volgt de definitieve ranglijst (zie informatie over beoordelingscriteria).

Haalbaarheidsprojecten en pilotprojecten kennen een aparte ranglijst. Projecten worden gehonoreerd tot het maximum budget is bereikt per type project: bij haalbaarheid tot € 300.000 en bij pilotprojecten tot € 1,7 miljoen. Uw aanvraag kan meer dan 65 punten krijgen en toch geen subsidie ontvangen, omdat het budgetplafond is bereikt. Opnieuw indienen voor de volgende tenderronde mag, maar vraag dan altijd advies aan een projectadviseur.

Goedkeuringen en afwijzingen

U krijgt in de fase van inhoudelijke en financiële beoordeling geen tussentijdse informatie over de slagingskans van uw subsidie. RVO.nl verstuurt de afwijzingen en subsidiebeschikkingen (goedkeuringen) binnen 13 weken na sluiting van de tender.

Downloads:

Service menu right