Haalbaarheidsproject Partners voor Water -WWSD

Meer artikelen
Partners voor Water Header

Binnen de subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD) kunt u een aanvraag indienen voor een haalbaarheidsproject. De WWSD legt bewust de nadruk op pilotprojecten. Haalbaarheidsprojecten vormen het voortraject voor volgende pilotprojecten.

Wat is een haalbaarheidsproject?

Een haalbaarheidsproject brengt de sterke en zwakke punten van een project en de kansen en risico’s in kaart.

Een haalbaarheidsproject haakt in op een helder probleem waar uw concrete methode, technologie of aanpak een mogelijke oplossing voor is. Uit het haalbaarheidsproject moet blijken of uw oplossing voldoende kans heeft. Zo niet, dan bespaart dat de moeite voor de opzet van een pilot. U onderzoekt in een haalbaarheidsproject de condities (financieel, juridisch, institutioneel, mogelijke partners, marktperspectief, concurrentie, etc.) ter voorbereiding van een pilot/demonstratie.

Wat is een haalbaarheidsproject niet?

Een haalbaarheidsproject is geen studie waarbij u de problematiek nog verder in kaart brengt (bijvoorbeeld via modellering, workshops met stakeholders, dataverzameling en analyse). Het leveren van technische assistentie is evenmin een activiteit binnen een haalbaarheidsproject.

Projectomvang haalbaarheidsproject

De maximale projectomvang van een haalbaarheidsproject is € 250.000,- (dit zal in de meeste gevallen lang niet nodig zijn). De maximaal beschikbare subsidie is dan tussen de 50 en 70% van € 250.000.

Subsidiepercentages haalbaarheidsproject

In de onderstaande tabel vindt u de subsidiepercentages voor de haalbaarheidsprojecten. In de aanvraag laat u zien hoe u de resterende 30 tot 50% van het budget financiert.

HaalbaarheidsprojectenGrote ondernemingMiddelgrote ondernemingKleine onderneming
Basis50%50%50%
Ophoging vanwege soort onderneming-10%20%
Totaal50%60%70%

Aan de hand van een stroomschema kunt u bepalen of u een grote, middelgrote of kleine onderneming bent.

Haalbaarheidsprojecten onderzoeksorganisaties 
Basis70%
Totaal70%

 

Service menu right