Pilotproject Partners voor Water -WWSD

Meer artikelen
Partners voor Water Header

In de subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta’s (WWSD) ligt de nadruk op pilotprojecten. Om in aanmerking te komen, moet uw project genoeg kans hebben om een afgebakend probleem in een lokale buitenlandse situatie op te lossen. U bent niet verplicht om eerst een haalbaarheidsproject uit te voeren.

Wat is een pilotproject?

Bij een pilotproject moet altijd sprake zijn van experimentele ontwikkeling. Hierbij gaat het om verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere kennis en vaardigheden. Deze moeten zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Dit kan prototyping, demonstratie, pilotontwikkeling, testen en validatie van nieuwe of verbeterde activiteiten bevatten. Routinematig wijzigen van bestaande activiteiten valt niet onder experimentele ontwikkeling.

Bij een pilotproject wordt uw oplossing in de praktijk getest op kleine, realistische schaal. Dit moet de beoogde klant ervan overtuigen dat de oplossing of methode werkt. Na de demonstratiefase kan men sneller overgaan tot aanschaf voor bredere toepassing.

Bij ‘tastbare’ techniek wordt uw oplossing toegepast binnen een bestaande situatie of toegevoegd aan een bestaand procedé. Bij ‘niet-tastbare’ toepassing wordt uw methodologie toegepast op (bijvoorbeeld) een deel van een watergebied of binnen een klein gebied. Bij succes kunnen een heel stroomgebied en zelfs verder gelegen gebieden de methode toepassen.

De producten, procedés of diensten binnen een pilotproject bevatten vernieuwende Nederlandse kennis en kunde voor waterveiligheid en waterzekerheid in stedelijke delta’s en toeleverende systemen in het buitenland. Het  pilotproject in deze subsidieregeling stimuleert gebruik van vernieuwende Nederlandse kennis en kunde (specifieke unieke kwaliteiten).

Pilotproject is geen kennisversterkingsproject

Pilotprojecten zijn geen kennisversterkingsprojecten. Kennisversterkingselementen zoals capaciteitsopbouw, training, kennisoverdracht, inzet op gedrags- en cultuurverandering, kunnen in een pilot worden opgenomen. Dan moeten ze wel de (institutionele) borging van het project ondersteunen en versterken. De kennisversterkingselementen moeten in verhouding zijn met de pilot.

Projectomvang pilotproject

De maximale projectomvang van een pilotproject is € 600.000,-. De subsidiebijdrage is 40-60% van het geheel.

Subsidiepercentages pilotproject

In de onderstaande tabel vindt u de subsidiepercentages die van toepassing zijn op de pilotprojecten. De subsidie beslaat nooit de totale kosten van een project. Daarom is het belangrijk dat u laat zien hoe u de resterende 40 tot 60% van het budget financiert.

PilotprojectenGrote ondernemingMiddelgrote ondernemingKleine onderneming
Basis25%25%25%
Ophoging vanwege soort onderneming-10%20%
Ophoging vanwege o.a. samenwerking met tenminste een mkb-bedrijf of projectresultaten ruim verspreiden via conferenties, publicaties, open data sources, e.d.15%15%15%
Totaal40%50%60%

 

Pilotprojecten onderzoeksorganisaties 
Basis60%
Totaal60%

 

Service menu right