Programma Publiek Private Samenwerking (PPP)

Meer artikelen
Programma Publiek Private Samenwerking (PPP)

Het Programma Publiek Private Samenwerking (PPP) richt zich op het verbeteren van waterzekerheid, waterveiligheid en voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden.

Met dit programma ondersteunt het ministerie van Buitenlandse Zaken projecten in ontwikkelingslanden via publiek-private samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen of maatschappelijke organisaties.

Het programma bestaat uit: 

Informatie over de aanvraagperioden vindt u op de pagina’s van deze regelingen.

Service menu right