Groenverklaring aanvragen

Meer artikelen
Koeien in de wei - regeling groenprojecten

Om een groene financiering te krijgen, heeft u een groenverklaring nodig. Het ministerie van I&M verklaart daarmee dat het project voldoet aan de voorwaarden voor groene financiering.

Stappenplan aanvraag groenverklaring

  1. Als u als initiatiefnemer of projectbeheerder een groene financiering wil aanvragen, dient u daarvoor bij een bank met een groenfonds een projectplan met een investeringsplan in.
  2. Het groenfonds van de bank vraagt voor u de groenverklaring aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).
  3. RVO.nl beoordeelt het project namens de minister van I&M. Dit duurt gemiddeld vijf weken.
  4. RVO.nl geeft de groenverklaring af aan de bank met een afschrift aan de projectbeheerder.

Wat u ook moet weten

  • De groenverklaring is 10 jaar geldig. Voor sommige projecten is dit maximaal 15 of 30 jaar; zie voor details de desbetreffende categorie.
  • Projecten worden steeksproefsgewijs gecontroleerd.
  • Bij verandering van de uitvoering van een project moet u dit melden aan het groenfonds.
  • In de Handleiding projectplan vindt u de benodigde informatie voor het verkrijgen van een groenverklaring voor elke categorie. Deze kunt u downloaden onderaan de beschrijving van de desbetreffende categorie.
  • Lees hoe u de steunintensiteit berekent.

Service menu right