Duurzame melkveehouderij (categorie 4b)

Meer artikelen
Koeien op een weiland - Groenprojecten - landbouw

Een melkveestal die voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) heeft een lage milieubelasting.

Zulke stallen voldoen aan scherpe criteria die bijvoorbeeld te maken hebben met de uitstoot van ammoniak, het welzijn van de dieren, het energieverbruik en de invloeden op natuur en landschap.

Projecten

Melkveestallen met een actueel MDV-Certificaat A komen in aanmerking voor een groenverklaring. Het gaat daarbij om de stal zelf en de bijbehorende systemen.

Voor wie

Deze categorie is met name interessant voor melkveehouders.

Groenverklaring alleen voor kmo's

Projecten in de landbouwsector ontvangen alleen een groenverklaring als de projectuitvoerder een kleine of middelgrote onderneming (kmo) is. Daarom moet u op het aanvraagformulier aangegeven of u -als projectbeheerder- een kmo bent. De Europese Commissie stelde een gebruikersgids op. U kunt deze als leidraad nemen om te bepalen of uw bedrijf een kmo is. Bekijk de gebruikersgids.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Download:

Service menu right