Belastingvoordelen bij groenfondsen

Meer artikelen

Wie deelneemt in een groenfonds, is vrijgesteld van vermogensrendementsheffing.

Spaarders en beleggers betalen normaal 1,2% vermogensrendementsheffing over het gespaarde of belegde bedrag (30% over het forfaitaire rendement van 4% geeft 1,2%). Deelnemers in groenfondsen zijn hiervan vrijgesteld tot een maximaal vermogen van € 56.420 per persoon (2012).

Dit plafond wordt jaarlijks geïndexeerd. Daarnaast krijgen zij – tot hetzelfde maximum – vanaf 2012 een extra belastingkorting (heffingskorting) van 0,7% over de waarde van het groen belegde bedrag. (In 2010 betrof dit percentage 1,3% en in 2011 was dat 1,0%.)

Ten opzichte van gewoon sparen of beleggen een voordeel vanaf 2012 dus 1,9%. Dit is een compensatie van het lagere rendement van een groenfonds. Groenfondsen (banken) kunnen hierdoor leningen aanbieden tegen een lagere rente dan de marktrente. Investeerders in groene projecten profiteren daarvan. De meeste Nederlandse banken beschikken over een groenfonds. Tenminste 70% van het vermogen van een groenfonds dient aan zogenaamde 'groene projecten' besteed te worden. Dit zijn projecten met een groenverklaring van het ministerie van I&M.

Hoeveel financieël voordeel van een groene financiering?

De ervaring leert dat voor financiering van projecten met een groenverklaring de groenfondsen een rentetarief hanteren dat circa tussen 0,50 en 1 % lager ligt dan anders het geval zou zijn.

Deelnemen door sparen én beleggen

Een spaarder kan geld inleggen bij een groenbank door een waardepapier te kopen dat door de banken bijvoorbeeld groenobligatie, groencertificaat of groenbankbrief wordt genoemd. Het waardepapier heeft een vaste waarde (bijvoorbeeld € 1000 of € 5000), een vaste looptijd (vaak 3, 5 of 10 jaar) en een vaste rente. Na afloop van de looptijd wordt de volledige inleg terugbetaald.

Een belegger kan aandelen kopen in een groenbeleggingsfonds. Dat kan via de effectenbeurs, maar ook rechtsreeks bij het fonds. De fondsen keren dividend uit afhankelijk van het resultaat dat ze behalen met het verstrekken van leningen aan projecten met een groenverklaring. De belegger kan zijn aandelen weer verkopen en de verkoopprijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Dit kan betekenen dat er meer of minder wordt ontvangen dan er bij aankoop is betaald.
 

Service menu right