Topsector Energieregelingen (TSE)

Meer artikelen
Topsector Energie

Ook in 2016 is er een breed aanbod subsidieregelingen voor de Topsector Energie. Met deze regelingen realiseert de Topsector Energie innovaties die groen en groei aan elkaar koppelen. Daarmee versterken we de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart.

In onderstaande tabel ziet u de subsidies met de openstellingsperiode en het subsidieplafond.

In het Energieakkoord werken de overheid, werkgevers, vakbeweging en natuur- en milieuorganisaties aan duurzame groei. Door verschillende tenders uit te schrijven stimuleert het ministerie van Economische Zaken de privaat-publieke samenwerking voor onderzoek en ontwikkeling. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regelingen in nauwe samenwerking met de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI).

Openstellingstermijnen 2016

Thema
ProjectProgrammalijn


Sluiting*
2016
17.00 uur


Subsidie-
plafond

(€ mln)

Topsector
overstijgend
DEI-project t/m 26 april18 miljoen
 DEI project 1 juli t/m 25 oktober17,695 miljoen
 

Hernieuwbare energieproject 2016

 

1 april t/m 31 maart 2017

50 miljoen

  

1 juli t/m 25 oktober

1,0 miljoen

 

Systeemintegratiestudies

Eerst-komt-eerst-maalt**

1 juli t/m 4 oktober

0,75 miljoen

Bio-energie

BBEG
innovatieproject

  • Chemisch katalytische conversietechnologie
  • Biotechnologische conversietechnologie
t/m 13 september2,86 miljoen
  
  • Groen gas vergisting
  • Groen gas vergassing
t/m 13 september1,42 miljoen

Energiebesparing gebouwde omgeving,
smart grids en zonne-energie

Urban Energy-project

Aanmelden pré-pitches

t/m 17 mei

 

  

Zonnestroom-technologieën (PV)

t/m 13 september

6,45 miljoen

  

Warmte en koude installaties

t/m 13 september

3,38 miljoen

  

Multifunctionele bouwdelen

t/m 13 september

3,4 miljoen

  

Flexibele energieinfrastructuur

t/m 13 september

3,36 miljoen

  

Energieregel-systemen en - diensten

t/m 13 september

4,1 miljoen
Energie en industrieJoint industry project t/m 28 juni7,34 miljoen
 Early adopterprojectEerst-komt-eerst-maalt**t/m 4 oktober0,35 miljoen
GasLNG-project t/m 14 juni1,6 miljoen
 Upstream Gas-project t/m 18 oktober0,71 miljoen
Wind op ZeeWind op zee
R&D project
 t/m 3 mei4,5 miljoen

* LET OP: Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, zal afgewezen worden. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in!

**Budgetoverzicht (in € peildatum 25 april 2016)

Regeling
Subsidieplafond
Toegezegd
Geclaimd
Niet geclaimd
Hernieuwbare Energie
€50.000.000

€0

€5.600.094

 €44.399.906

 

Indienen van een subsidieaanvraag heeft nog steeds zin. Onze ervaring is dat lang niet alle in behandeling zijnde aanvragen aan de voorwaarden voldoen en gehonoreerd kunnen worden. Laat daarom vooraf uw projectidee toetsen of neem contact op met RVO.nl als u nog vragen hebt.

Volg Topsector Energie

Benieuwd welke projecten de afgelopen jaren al financieel ondersteund zijn? Kijk op Topsector energie projecten.

Service menu right