Oproep Blockchain Energie Rotterdam

Meer artikelen
haven Rotterdam

Bent u als ondernemer bezig met innovaties die gebruik maken van blockchaintoepassingen die een decentraal energienetwerk dichterbij brengen? De SBIR-oproep 'Blockchain Energie Rotterdam' daagt ondernemers uit om voorstellen in te dienen.

Belangrijk is dat de innovaties in de praktijk toepasbaar zijn. De scope van deze oproep is breed: warmte, elektriciteit, waterstof of combinaties hiervan, voor of tussen industrie, bedrijven, huishoudens en elektrische voertuigen. De oproep aan ondernemers luidt: stel een deeloplossing of niche voor waarin eerste innovaties en toepassingen haalbaar zijn, gezien stand der techniek, markt en beschikbare budgetten.

Lees meer over de oproep (pdf).

Een offerte indienen

Tot uiterlijk 28 augustus 2017 om 17.00 uur kunt u een offerte indienen.
Nieuw aan deze oproep is dat een video-pitch (vlog) van maximaal 3 minuten deel uitmaakt van de offerte.
Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Fase

Fase 2: Prototype-ontwikkeling. Voor uitleg van de fasen, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'

Budget

De opdrachtgevers stellen in totaal een budget van maximaal € 400.000 (inclusief btw) beschikbaar.
Voor SBIR fase 2 (onderzoek en ontwikkeling) is maximaal € 200.000 (incl. btw) beschikbaar. Streven is dit over 4 voorstellen te verdelen. Het maximumbedrag per projectvoorstel is  € 50.000 (incl. btw).

Voor de praktijkproef is maximaal € 200.000 (incl. btw) beschikbaar. Streven is dit over 2 voorstellen te verdelen. Het maximumbedrag per projectvoorstel is € 100.000  (incl. btw).

Procedure

Een onafhankelijke commissie zal EZ/RVO.nl, Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam adviseren welke voorstellen het beste aan de criteria voldoen. De beste voorstellen krijgen een opdracht voor het onderzoeks- en ontwikkelingstraject om hun product of dienst verder te onderzoeken en te ontwikkelen tot een ruw prototype. SBIR vergoedt alleen kosten voor onderzoek en ontwikkeling. De marktintroductie is geen onderdeel van SBIR.

Informatiebijeenkomst

Op vrijdag 14 juli 2017 is in CIC in Rotterdam een informatiebijeenkomst. Meld u zich hiervoor graag zo spoedig mogelijk aan via sbir@rvo.nl met vermelding van uw gegevens en welke personen de bijeenkomst zullen bijwonen.

Het programma van de informatiebijeenkomst ziet er (onder voorbehoud) als volgt uit:
13.45 - 14.00 uur:     Inloop
14:00 - 15:30 uur:     Presentaties Gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en Fieldlab, RVO.nl (SBIR procedure en Octrooicentrum) en gelegenheid tot het stellen van vragen.
15:30 - 16:30 uur:     Napraten en netwerken met een drankje

 

Download:

Service menu right