Oproep Gegevenslandschap

Meer artikelen
Computer toetsenbord

Bent u als ondernemer bezig met oplossingen voor goede en veilige digitale dienstverlening vanuit de overheid aan burgers en organisaties? Met de focus op gegevensgebruik? De SBIR-oproep ‘Gegevenslandschap’ daagt ondernemers uit om voorstellen in te dienen.

Het gaat hierbij concreet om de volgende 4 thema’s:

  • Data virtualisatie
  • Persoonlijk Data Management (evt. met block chain)
  • Technisch zichtbaar maken van registraties
  • Logging en monitoring van gegevensgebruik

Lees meer over de oproep (pdf).

Een offerte indienen

Tot uiterlijk 31 augustus 2017, 17.00 uur kunt u een offerte indienen.
Nieuw aan deze oproep is dat een video-pitch (vlog) van maximaal 3 minuten deel uitmaakt van de offerte.
Alle documenten voor de verschillende fasen van de aanbestedingen vindt u op mijn.rvo.nl.

Fase

De oproep is voor fase 1: haalbaarheidsonderzoek. Voor uitleg van de fasen, zie pagina 'Hoe werkt SBIR?'

Budget

De Minister van Economische Zaken stelt voor fase 1 van deze SBIR in totaal een budget van maximaal € 250.000 (inclusief btw) beschikbaar.
Het maximumbedrag per haalbaarheidsonderzoek (fase 1) bedraagt € 15.000 (inclusief btw).
Alleen de projecten die met goed resultaat het haalbaarheidsonderzoek hebben afgerond kunnen door de Minister van Economische Zaken uitgenodigd worden om voor fase 2 een aanbod te doen. De Minister van Economische Zaken heeft de intentie de tweede fase van deze SBIR te financieren, maar op dit moment is het nog niet bekend of hiervoor in 2018 budget beschikbaar kan worden gesteld.

Procedure

Eén onafhankelijke commissie zal EZ/RVO.nl en haar partners adviseren welke voorstellen voor producten en diensten (SBIR fase 1) het beste aan de criteria voldoen. De beste voorstellen krijgen een opdracht. Partijen die met goed resultaat het fase 1 haalbaarheidsonderzoek hebben afgerond, kunnen, op verzoek, een aanbod doen voor SBIR fase 2 (het onderzoeks- en ontwikkelingstraject). Ook bij deze tweede fase zal een onafhankelijke commissie EZ/RVO.nl adviseren. Vervolgens krijgen de ondernemers met de beste offertes voor fase 2 een opdracht om hun product verder te onderzoeken en te ontwikkelen tot een ruw prototype. SBIR vergoedt alleen kosten voor onderzoek en ontwikkeling. De marktintroductie is geen onderdeel van SBIR.

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 11 juli 2017 is bij RVO.nl in Den Haag een informatiebijeenkomst. Meld u zich hiervoor graag zo spoedig mogelijk aan via sbir@rvo.nl met vermelding van uw gegevens en welke personen de bijeenkomst zullen bijwonen.

Het programma van de informatiebijeenkomst ziet er globaal als volgt uit:
13.45 - 14.00 uur:     Inloop
14:00 - 15:30 uur:     Presentaties EZ beleid, RVO.nl (SBIR procedure en Octrooicentrum) en gelegenheid tot het stellen van vragen.
15:30 - 16:30 uur:     Napraten en netwerken met een drankje

Service menu right