FAQ SDE+ Water

Meer artikelen

FAQ

Voor welke waterenergie-installaties kan ik SDE+ aanvragen?

Waterkracht

•Nieuwe waterkrachtinstallaties met een verval van ≥ 50 cm
•Renovatie van bestaande waterkrachtinstallaties met nieuwe turbines en een verval van ≥ 50 cm. Alle turbines waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten nieuw geplaatst worden in bestaande kunstwerken. De overige onderdelen hoeven niet nieuw te zijn.

Vrije stromingsenergie

Voor waterturbines die bijvoorbeeld gebruik maken van getijdenenergie met een verval van < 50 cm. In alle gevallen gaat het om energie uit water dat niet specifiek voor de productie van energie omhoog gepompt is.

Golfenergie

Voor productie-installaties waarmee de energie van golven wordt omgezet in hernieuwbare elektriciteit.

Osmose

Voor productie-installaties die hernieuwbare elektriciteit genereren door middel van het verschil in zoutconcentraties tussen twee watermassa’s.

Kan ik met een bestaande waterkrachtcentrale ook in aanmerking komen voor SDE+ subsidie?

Ja, u kunt subsidie aanvragen in de categorie ‘Renovatie van bestaande waterkrachtinstallaties’. De voorwaarde is dat de turbines nieuw worden geplaatst in bestaande kunstwerken.

Wat is de looptijd van de SDE+ subsidie voor waterkracht?

De maximale looptijd van de SDE+ subsidie voor waterkracht is 15 jaar vanaf de startdatum van de subsidiebeschikking.

Hoeveel tijd heb ik om een waterkrachtcentrale te realiseren?

Vanaf het moment waarop u de subsidiebeschikking ontvangt geldt een realisatietermijn van maximaal 4 jaar. De opdracht voor levering en bouw van de installatie moet binnen een periode van één jaar zijn gegeven.

Service menu right