FAQ SDE+ Zon

Meer artikelen

FAQ

Waar moet mijn zonthermie installatie aan voldoen om in aanmerking te komen voor SDE+?

U kunt SDE+ subsidie aanvragen voor  zonthermie installaties met een totaal thermisch vermogen van tenminste 140 kW, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren.
In een ‘afgedekte’ zonnecollector zit er boven het lichtabsorberende oppervlak een lichtdoorlatende laag die zorgt voor isolatie. Dit is bijvoorbeeld een glazen plaat of buis.
 
Bent u van plan de zonthermie installatie in een veldopstelling te plaatsen? Vraag dan een omgevingsvergunning aan. De verleende vergunning dient u met de vergunningsaanvraag mee te sturen bij de subsidieaanvraag. Uw gemeente kan u meer informatie geven over een eventuele bouwvergunning of omgevingsvergunning.

Hoe bepaal ik het vermogen en de subsidiabele productie van de zonthermie installatie?

Bij de subsidieaanvraag vult u het totale apertuuroppervlak in. Het thermisch vermogen van de installatie in kW is gelijk aan het totale apertuuroppervlak in m2 vermenigvuldigd met een factor 0,7.
 
 • Berekening thermisch vermogen in kiloWatt
  Vermogen [kW] = 0,7 [kW/m2] * totale apertuuroppervlak [m²]

Voor de categorie ‘Zonthermie’ geldt een maximum van 700 vollasturen per jaar. De maximale subsidiabele jaarproductie is:Vermogen [kW] *maximale vollasturen.

 • Berekening maximale subsidiabele productie in kiloWattuur
  Bij een apertuuroppervlak van 200 m2 is de maximale subsidiabele jaarproductie: 0,7 [kW/m2]  * 200 [m²]* 700 [uur] = 98.000 kWh

 

Met welke kosten (buiten de kosten van de installatie) moet ik rekening houden voor de realisatie van een zon-PV installatie?

U moet met de volgende kosten rekening houden:
 • Eventueel aanschaf of verzwaring grootverbruikersaansluiting: Voor de realisatie van een zon-PV installatie moet u een grootverbruikersaansluiting hebben. De kosten van de aanschaf kunnen aanzienlijk zijn.
 • Aanmelden bij CertiQ: als producent van hernieuwbare energie moet u zich aanmelden bij CertiQ. Aan uw aanmelding zijn kosten verbonden
 • Uitlezen gegevens: Omdat RVO.nl subsidie verstrekt op basis van de werkelijke energieproductie, moet de meter elke maand worden uitgelezen. CertiQ brengt u hiervoor kosten in rekening.
Voor een duidelijk overzicht van de door u te maken kosten ten behoeve van de netwerkaansluiting kunt u het beste contact opnemen met uw netbeheerder. De hieraan verbonden kosten komen voor uw rekening.
 
Voor projecten met een veldopstelling met een SDE-beschikking vanaf 2016 zijn er mogelijkheden om voor de investeringskosten ten behoeve van de netaansluiting EIA aan te vragen. Zie hiervoor de Energielijst van de EIA.

Ik ga verhuizen. Wat zijn de consequenties voor mijn zon-PV installatie?

Bij verhuizing kan u uw zon-PV installatie meenemen naar uw nieuwe locatie. Als de installatie op naam van de oorspronkelijke aanvrager blijft staan, kan de subsidie mee verhuizen. Ook kunt u uw installatie overdragen aan de nieuwe bewoners. Voor deze wijzigingen dient u een wijzigingsverzoek bij RVO.nl in. Dit doet u door middel van het formulier wijziging subsidieontvanger. Deze vindt u op mijnrvo.nl onder ‘Als uw situatie wijzigt’. Daarnaast geeft u deze (locatie)wijziging door aan CertiQ. Ook wordt u op uw nieuwe adres opnieuw ‘vastgesteld’ als producent van duurzame energie. Uw regionale netbeheerder doet deze vaststelling.

Kan ik de locatie van mijn zon-PV installatie wijzigen voordat deze gerealiseerd is?

Dit is niet toegestaan. U moet uw zon-PV installatie realiseren op de locatie die u bij uw aanvraag hebt opgegeven. In uitzonderlijke gevallen kunt u een verzoek tot locatiewijziging indienen. Dit verzoek wordt behandeld als een ontheffingsverzoek. Voor het verlenen van een ontheffing gelden o.a. de volgende voorwaarden:
 • er is sprake van overmacht als gevolg van een niet vooraf te voorziene omstandigheid, zoals brand, water- /stormschade
 • de eigenaar van de locatie blijft gelijk
 • de wijziging van de locatie gaat niet gepaard met een wijziging in de tenaamstelling
 • er wordt niet uitgeweken naar een locatie waarop dezelfde subsidieontvanger in dezelfde ronde is uitgeloot
 • er wordt niet uitgeweken naar een locatie waarop binnen een periode van drie jaar voorafgaand aan het verzoek subsidie is verleend en waarbij subsidieverlening is ingetrokken

Is het mogelijk om meerdere productie-installaties op een grootverbruikersaansluiting aan te sluiten?

Wanneer u gebruikt maakt van de SDE+ subsidie dan bent u verplicht per beschikking de productie te meten. U kunt meerdere productie-installaties op een grootverbruikersaansluiting aansluiten, mits u per beschikking een brutoproductiemeter tussen uw productie-installatie en grootverbruikersaansluiting plaatst. Heeft u bijvoorbeeld 3 beschikkingen? Dan plaatst u dus 3 brutoproductiemeters. 

 
Staan uw productie-installaties op verschillende adressen, maar wilt u de elektriciteit invoeden via één grootverbruikersaansluiting? Ook dan plaatst u voor iedere beschikking een brutoproductiemeter. U kunt bij de netbeheerder of erkend meetbedrijf meer informatie hierover opvragen.

Service menu right