Feiten en cijfers SDE(+)

Meer artikelen
Windmolens en zonnepanelen bij bedrijf in Witmarsum

Op deze pagina vindt u informatie over de projecten die in beheer zijn uit de SDE en SDE+ rondes.

Overzicht gerealiseerd vermogen SDE(+)

Vanaf het moment van beschikken hebben subsidieontvangers van de SDE (+) afhankelijk van de categorie 18 maanden tot uiterlijk 5 jaar de tijd om het project te realiseren, ofwel de productie-installatie in gebruik te nemen.

Het overzicht 'Gerealiseerd vermogen Stimulering Duurzame Energieproductie' onder de downloads laat zien hoeveel vermogen (MW) is gerealiseerd uit de SDE-rondes vanaf 2008. Het overzicht wordt elk half jaar bijgewerkt.

Projecten in beheer SDE(+)

Bij de downloads vindt u informatie over de projecten die in beheer zijn uit de SDE en SDE+ rondes.
Bekijk de lijst- en een kaartweergave van deze projecten op Volg SDE(+)

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur verstrekt RVO.nl geen gegevens van particulieren, V.O.F.'s en maatschappen, die tot personen herleidbaar zijn. Deze gegevens zijn in de overzichten geanonimiseerd.

U vindt de overzichten SDE(+) 'Projecten in beheer' van voorgaande jaren in de bibliotheek.

Verplichtingenbudget

In onderstaand figuur is het aandeel van de verschillende categorieën hernieuwbare energie per SDE+ ronde weergegeven.

Verplichtingenbudget SDE+

Bron: Kamerbrief van 27 januari 2017 ‘Stand van zaken hernieuwbare energie’. De gegevens voor SDE+ 2012 wijken af van de Kamerbrief. In de SDE+ 2012 openstellingsronde is voornamelijk subsidie toegekend aan Biomassa en Geothermie projecten. 

Voortgang

Deze figuur toont de voortgang van de SDE, SDE+ en Wind op zee tenders op 1 januari 2017. De hoeveelheid energie (PJ per jaar) is per openstellingsronde weergegeven.

Voortgangprojecten SDE

Bron: Kamerbrief van 27 januari 2017 ‘Stand van zaken hernieuwbare energie’.

Verwachte uitgaven

Deze figuur toont de (verwachte) uitgaven in de periode 2013 tot 2025 voor de MEP, SDE en SDE+ projecten in beheer. De cijfers zijn gebaseerd op ramingen van juli 2016.

Verwachte uitgaven in beheer SDE+

Bron: Kamerbrief van 27 januari 2017 ‘Stand van zaken hernieuwbare energie’.

Service menu right