Feiten en cijfers SDE(+)

Meer artikelen
Windmolens en zonnepanelen bij bedrijf in Witmarsum

Op deze pagina vindt u overzichten van de projecten die in beheer zijn uit de SDE+rondes 2008 - 2016.

Overzicht gerealiseerd vermogen SDE(+)

Vanaf het moment van beschikken hebben subsidieontvangers van de SDE (+) afhankelijk van de categorie 18 maanden tot uiterlijk 5 jaar de tijd om het project te realiseren, ofwel de productie-installatie in gebruik te nemen.

Het overzicht 'Gerealiseerd vermogen Stimulering Duurzame Energieproductie' onder de downloads laat zien hoeveel vermogen (MW) is gerealiseerd uit de SDE-rondes vanaf 2008. Het overzicht wordt elk half jaar bijgewerkt.

Projecten in beheer SDE(+)

Bij de downloads vindt u een overzicht van de projecten die in beheer zijn uit de SDE+ rondes 2008 – 2016.
Op de pagina Volg SDE(+) kunt een lijst- en een kaartweergave van deze projecten bekijken.

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur verstrekt RVO.nl geen gegevens van particulieren, V.O.F.'s en maatschappen, die tot personen herleidbaar zijn. Deze gegevens zijn in de overzichten geanonimiseerd.

U vindt de overzichten SDE(+) 'Projecten in beheer' van voorgaande jaren in de bibliotheek.

Service menu right