Geothermie SDE+ 2017

Meer artikelen
buis voor aardwarmte
Geothermie, ook wel aardwarmte, kan in aanmerking komen voor de SDE+. De volgende categorieën zijn in de SDE+ opgenomen:
  • Geothermie warmte met een diepte van minimaal 500 meter
  • Geothermie warmte met een diepte van minimaal 3.500 meter
  • Geothermie warmte met een diepte van minimaal 500 meter, waarbij voor één of beide putten van het doublet gebruik wordt gemaakt van bestaande olie- of gasputten
  • Geothermie warmte, waarbij uitbreiding van een productie-installatie plaatsvindt met tenminste één aanvullende put met een diepte van minimaal 500 meter

Geologisch onderzoek

Geothermie projecten vereisen een geologisch onderzoek. Het geologisch onderzoek moet voldoen aan het 'Model Geologisch Onderzoek SDE+'. Dit onderzoek moet u bij uw subsidieaanvraag meesturen.
 
In het TNO rapport 'Specificaties geologisch onderzoek voor geothermieprojecten – Rapportagevereisten SDE+' staat waar de geologische onderbouwing van de SDE+ subsidieaanvraag minimaal aan moet voldoen. Ook kunt u het rapport 'Geologisch Onderzoek SEI Aardwarmte of het rapport 'Geologisch Onderzoek RNES Aardwarmte’ hiervoor gebruiken.
 
Het 'Model Geologisch Onderzoek SDE+' en het TNO rapport vindt u bij de downloads.

Berekening DoubletCalc

TNO faciliteert het samenstellen van het geologisch onderzoek. Op de pagina Tools van het Nederlandse Olie- en Gasportaal (NLOG) stelt TNO het softwarepakket en een handleiding van DoubletCalc beschikbaar. Met DoubletCalc kunt u het P50-vermogen berekenen. In de handleiding wordt de te gebruiken methodiek voor de berekening van het P50-vermogen uitgelegd.

Voor de SDE+ moet het nominaal vermogen bij geothermie zijn bepaald bij een waarschijnlijkheid van tenminste 50 %.

Vergunningen

In de meeste gevallen zijn voor de productie-installatie een of meer vergunningen vereist. De vergunning(en) voor het aanleggen van de geothermische bron moet u bij uw aanvraag meesturen. De vergunning(en) voor de exploitatie hoeft u niet mee te sturen. Let op: de opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouwwet moet zijn verleend. Deze moet u altijd meesturen bij uw aanvraag.
 
  • Een overzicht van de categorieën en bijbehorende basisbedragen en een rekenvoorbeeld vindt u bij de downloads.
  • Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag en na uw aanvraag vindt u op mijnrvo.nl.

Veelgestelde vragen SDE+ geothermie

Heeft u vragen over deze subsidie? Lees de FAQ voor antwoorden op veelgestelde vragen.

Service menu right