Geothermie SDE+ 2016

Meer artikelen
buis voor aardwarmte

Geothermie, ook wel aardwarmte genoemd, kan in aanmerking komen voor de SDE+. De volgende categorieën zijn in de SDE+ opgenomen:

  • Geothermie warmte met een diepte van ten minste 500 meter
  • Geothermie warmte met een diepte van ten minste 500 meter, waarbij voor één of beide putten van het doublet gebruik wordt gemaakt van bestaande olie- of gasputten
  • Geothermie warmte met een diepte van ten minste 500 meter, waarbij uitbreiding van een productie-installatie plaatsvindt
  • Geothermie warmte met een diepte van ten minste 3.500 meter
  • Geothermie gecombineerde opwekking met een diepte van ten minste 500 meter (WKK)

Geologisch onderzoek

Voor geothermie projecten is vanaf 2014 een geologisch onderzoek vereist. Het geologisch onderzoek moet voldoen aan het 'Model Geologisch Onderzoek SDE+' (onder Downloads). Dit dient u bij uw subsidieaanvraag toe te voegen.

In het TNO rapport 'Specificaties geologisch onderzoek voor geothermieprojecten – Rapportagevereisten SDE+' staat waar de geologische onderbouwing van de SDE+ subsidieaanvraag minimaal aan moet voldoen. Ook kunt u het rapport 'Geologisch Onderzoek SEI Aardwarmte' of het rapport 'Geologisch Onderzoek RNES Aardwarmte 2014 of 2015' hiervoor gebruiken. Het 'Model Geologisch Onderzoek SDE+' en het TNO rapport vindt u als downloads onderaan deze pagina.

Berekening DoubletCalc

TNO faciliteert het samenstellen van het geologisch onderzoek. Op de geothermie pagina van het Nederlandse Olie- en Gasportaal (NLOG) stelt TNO het softwarepakket en een handleiding van DoubletCalc beschikbaar. Met DoubletCalc kunt u het P50-vermogen berekenen. In de handleiding wordt de te gebruiken methodiek voor de berekening van het P50-vermogen uitgelegd.

Voor de SDE+ moet het nominaal vermogen bij geothermie zijn bepaald bij een waarschijnlijkheid van tenminste 50 %.

Het nominaal vermogen van de gehele WKK-installatie wordt gelijkgesteld aan het nominaal warmtevermogen van de installatie.

Vergunningen

In de meeste gevallen zijn voor de productie-installatie een of meer vergunningen vereist. De vergunning(en) voor het aanleggen van de geothermische bron moet(en) worden meegestuurd. De vergunning(en) voor de exploitatie hoeft u niet mee te sturen. Let op: de opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouwwet moet zijn verleend. Deze moet u te allen tijde meesturen bij uw aanvraag.
 

Een overzicht van de categorieën en een rekenvoorbeeld vindt u als downloads onderaan deze pagina.

Veelgestelde vragen SDE+ geothermie

Heeft u vragen over deze subsidie? Lees de FAQ voor antwoorden op veelgestelde vragen.

Service menu right