Milieusteunkader (MSK) Stimulering Duurzame Energieproductie

Meer artikelen
Windmolens en zonnepanelen bij bedrijf in Witmarsum

In het Europese Milieusteunkader (MSK) is bepaald hoeveel financiële steun aan projecten op het gebied van milieubescherming is toegestaan. RVO.nl bepaalt met behulp van de zogenaamde MSK-cumulatietoets (MSK-toets) de steun aan uw project. Zo voorkomt u dat u meer steun ontvangt dan het MSK toestaat. De MSK-toets geldt niet voor particulieren. Projecten met een vermogen van meer dan 250 MW moeten voor nadere beoordeling gemeld worden bij de Europese Commissie.

Wanneer wordt uw SDE(+) project getoetst aan het MSK?

De MSK-toets is nodig als u voor uw project met SDE(+) subsidie ook andere vormen van overheidssteun heeft ontvangen, ontvangt of gaat ontvangen. De MSK-toets vindt plaats een jaar na realisatie van uw project.

Hoe vindt de toetsing plaats?

De toetsing door RVO.nl vindt plaats aan de hand van het MSK rekenmodel. Dit is een rekenmodel in Excel waarbij door middel van het invullen van een aantal cellen automatisch een berekening wordt gemaakt en de uitkomst van de toetsing zichtbaar wordt op een volgend werkblad. U vindt het rekenmodel bij downloads, zodat u de berekening eventueel ook zelf kunt doen.

Wat is de procedure voor MSK toetsing?

U hoeft zelf geen actie te ondernemen. RVO.nl benadert u met een verzoek om informatie. Zie 'Downloads' voor meer informatie over de MSK procedure en de rekenmodellen. Voor de diverse categorieën is er een rekenmodel voor de SDE rondes 2008 t/m 2010 en een rekenmodel voor de SDE+ rondes vanaf 2011.

Service menu right