Water SDE+ 2017

Meer artikelen
Waterwerken in Nederland

Investeert u in installaties die energie halen uit waterkracht, vrije stromingsenergie, golfenergie of osmose? Of gaat u een bestaande waterkrachtinstallatie renoveren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor SDE+ subsidie.

U kunt in 2017 een SDE+ subsidieaanvraag indienen voor:

Waterkracht

  • Nieuwe waterkrachtinstallaties met een verval van ≥ 50 cm.
  • Bestaande waterkrachtinstallaties met een verval van ≥ 50 cm, die ingrijpend worden gerenoveerd en waarbij ten minste de turbines nieuw zijn.

Vrije stromingsenergie

Waterturbines die gebruik maken van bijvoorbeeld getijdenenergie, met een verval < 50 cm. In alle gevallen gaat het om energie uit water dat niet specifiek voor de productie van energie omhoog is gepompt.

Golfenergie

Een productie-installatie die energie van golven omzet in hernieuwbare elektriciteit. Subsidie voor golfenergie kunt u aanvragen in de categorie ‘Vrije stromingsenergie’.

Osmose

Een productie-installatie die hernieuwbare elektriciteit genereert door middel van het verschil in zoutconcentratie tussen twee watermassa’s.
 

Veelgestelde vragen SDE+ water

  • Heeft u vragen over deze subsidie? Lees de FAQ voor antwoorden op veelgestelde vragen.
  • Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag en na uw aanvraag vindt u op mijnrvo.nl.

Downloads:

Service menu right