Water SDE+ 2016

Meer artikelen
Waterwerken in Nederland

Investeert u in installaties die energie halen uit waterkracht, vrije stromingsenergie, golfenergie of osmose? Of gaat u een bestaande waterkrachtinstallatie renoveren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor SDE+ subsidie.

U kunt in 2016 een SDE+ subsidieaanvraag indienen voor:

Waterkracht

  • nieuwe waterkrachtinstallaties met een verval ≥ 50 cm
  • renovatie van bestaande waterkrachtinstallaties met nieuwe turbines en een verval ≥ 50 cm

Vrije stromingsenergie

Waterturbines die gebruik maken van bijvoorbeeld getijdenenergie, met een verval < 50 cm. In alle gevallen gaat het om energie uit water dat niet specifiek voor de productie van energie omhoog is gepompt.

Golfenergie

Een productie-installatie waarmee energie van golven wordt omgezet in hernieuwbare elektriciteit.

Osmose

Een productie-installatie waarmee hernieuwbare elektriciteit wordt gegenereerd door middel van het verschil in zoutconcentratie tussen twee watermassa’s.

Veelgestelde vragen SDE+ water

Heeft u vragen over deze subsidie? Lees de FAQ voor antwoorden op veelgestelde vragen.

 

Downloads:

Service menu right