Subsidie en vergunningronde Borssele, kavels I en II

Meer artikelen
wind op zee

Op 5 juli 2016 heeft de Minister van Economische Zaken bekend gemaakt dat DONG Energy Borssele 1 B.V. de winnaar is van de SDE+ subsidie en de vergunning voor de kavels I en II van het windenergiegebied Borssele. Het Deense bedrijf DONG Energy Borssele 1 B.V. bracht van alle 38 biedingen het laagste en daarmee winnende bod uit.

RVO.nl maakt de namen van de gerangschikte aanvragers in alfabetische volgorde openbaar. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal RVO.nl geen rangschikking op tenderbedragen openbaar maken.

De reden voor dit besluit is dat RVO.nl meerdere aanvragen heeft ontvangen van dochterondernemingen (in oprichting) van DONG Energy A/S. Met het verstrekken van een rangschikkingslijst op tenderbedrag is het mogelijk dat DONG Energy A/S de tenderbedragen van andere aanvragen kan herleiden. Aangezien de tenderbedragen van aanvragers bedrijfsvertrouwelijk en concurrentiegevoelig zijn, zou RVO.nl met openbaarmaking van de rangschikking mogelijk DONG Energy A/S bevoordelen en daarmee andere ondernemingen benadelen.

Meer informatie

Service menu right