Subsidie en vergunningronde Borssele, kavel V

Meer artikelen
Windgebied Borssele kavel V - innovatiekavel
Het windenergiebied Borssele bestaat uit 5 kavels die met elkaar 1400 MW aan energie zullen generen in 2020. Van dit windgebied zijn de kavels I en II (700 MW) gegund aan DONG Energy Borssele 1 B.V. en de kavels III en IV (680 MW) zijn gegund aan Blauwwind II c.v., een consortium bestaande uit Eneco, Diamond Generation Europe (100% dochteronderneming van Mitsubishi), Shell en Van Oord. Kavel V (20 MW) van het windenergiebied Borssele is bestemd als Innovatiekavel.
 
Kavel V is een klein gebied dat grotendeels ligt omsloten door Kavel III van het windenergiebied Borssele. Met Kavel V streeft de Nederlandse overheid de volgende doelstellingen na:
  • mogelijkheid creëren voor in Nederland gevestigde ondernemers om (reeds ver) ontwikkelde technologieën te testen / te demonstreren (showcase)
  • bijdrage leveren aan de kostprijsreductie voor windenergie op zee
  • bijdrage leveren aan de Nederlandse economie: verbreding van de markt en (export)potentieel voor Nederlandse bedrijven
  • kennisopbouw generen in Nederland door bedrijven uit Midden- en Kleinbedrijf en kennisinstellingen bij de ontwikkeling van het windpark te betrekken.

Conceptregeling en aanpassing SDE-besluit

Voor Kavel V van het windenergiegebied Borssele organiseert RVO.nl in het najaar van 2017 een tender waarin aanvragen ingediend kunnen worden voor een investeringssubsidie, een exploitatiesubsidie, een vergunning en een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van TenneT.
 
Hiervoor wordt het SDE-besluit aangepast en komt er een Regeling innovatieve windenergie op zee. Deze geven de kaders aan voor de subsidieverstrekking. De tender opent naar verwachting rond 1 oktober 2017 en sluit in januari 2018.

Meer informatie?

Officiële bekendmakingen (onderaan vindt u de wet- en regelgeving voor Windenergie op zee)
•Onderzoek en bijeenkomsten, ga naar http://offshorewind.rvo.nl
•Vragen kunt u per e-mail sturen naar: woz@rvo.nl.

Service menu right