Windgebied Hollandse Kust - zuid - kavels I en II

Meer artikelen
Duingebied Hollandse Kust

De subsidie en vergunningen voor kavels I en II van het windenergiegebied Hollandse Kust - zuid - gaat naar de bieder die aan alle voorwaarden voldoet en het laagste bod doet. De publicatie van de subsidie en vergunning van het windenergiegebied Hollandse Kust - zuid - I en II vindt - naar verwachting - plaats voor de zomer van 2017.

Kavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II

De kavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) kavels I en II en andere wetgeving voor windenergie op zee vindt u onderaan op Officiële Bekendmakingen.

Op de definitieve kavelbesluiten Hollandse Kust (zuid) I en II is door zeven partijen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Meer informatie vindt u op Wind op Zee - Hollandse Kust (zuid) I en II.

Naar verwachting gaat de tender open in het derde kwartaal van 2017. Ter voorbereiding op deze tender organiseert RVO.nl diverse onderzoeken naar het windenergiegebied. Alle beschikbare gegevens worden gepubliceerd op www.offshorewind.rvo.nl.

Project and Site Description Hollandse Kust - zuid - I en II 

De Project and Site Description (PSD) Hollandse Kust (zuid) I and II biedt naast data van het windenergiegebied ook informatie over de Hollandse Kust zoals de aanwezigheid van havens, bedrijven en organisaties en het investeringsklimaat. In bijlage A zijn alle beschikbare juridische documenten voor het windenergiegebied van de kavels I en II opgenomen. Deze bijlage komt beschikbaar zodra de regeling Windenergie op zee 2017 is gepubliceerd. In bijlage B zijn de samenvattingen van de Milieu Effect Rapportages van de kavels I en II opgenomen. En in bijlage C zijn de exacte locaties van de kavelgrenzen van de kavels I en II te vinden. De PSD en de bijlagen zijn alleen in het Engels beschikbaar. Alleen in bijlage A zijn zowel de originele Nederlandse documenten opgenomen met daarbij de Engelse vertaling. Nieuw toegevoegd aan deze PSD is de kaart met specifieke karakteristieken van de havens voor windenergie op zee in Nederland.

Vragen?

Het is mogelijk om vragen te stellen over de subsidie en vergunning van het windenergiegebied Hollandse Kust - zuid - kavels I en II op woz@rvo.nl.

Service menu right