Zon SDE+ 2016

Meer artikelen
Zon-PV installatie

Investeert u in zonnepanelen of zonthermie? Wellicht is de SDE+ interessant voor u.

Voor de volgende categorieën kunt u in 2016 SDE+ subsidie aanvragen:

  • Hernieuwbare elektriciteit - Fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een vermogen ≥ 15 kWp (kilowattpiek, 1 kilowatt-piek is 1000 watt-piek) en een grootverbruikersaansluiting
  • Hernieuwbare warmte - Zonthermie met apertuuroppervlakte ≥ 200 m², waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren

Omgevingsvergunning

Als de zonnecollectoren of –panelen niet op een dak geplaatst worden maar in een veldopstelling of aan een gevel (in het zicht), dan zal een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist zijn. Voor meer informatie over een omgevingsvergunning, zie Omgevingsloket.

Verklaring eigenaar

Doet u een aanvraag en bent u niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie, dan bent u verplicht om een verklaring van de eigenaar met uw aanvraag mee te sturen. In deze verklaring geeft de eigenaar toestemming dat u de productie-installatie op de beoogde locatie installeert en exploiteert. Dit geldt voor alle categorieën productie-installaties.

Haalbaarheidsstudie

Vraagt u subsidie aan voor meer dan 500 kWp? Dan bent u verplicht een haalbaarheidsstudie uit te voeren en deze aan uw aanvraag toe te voegen. Vanaf 2016 geldt dat ook als u subsidie aanvraagt voor meer projecten met een totaal vermogen van meer dan 500 kWp in dezelfde openstellingsronde. Komt bij een aanvraag de som van het totale vermogen van de productie-installaties hoger uit dan 500 kWp? Dan voegt u bij die aanvraag een haalbaarheidsstudie toe.

Zon-PV

De categorie zon-PV ≥ 15 kWp wordt ook in 2016 alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80A).

Met het verzwaren van een bestaande aansluiting of het aanleggen van een nieuwe grootverbruikersaansluiting gaan hoge kosten gepaard. De kosten kunnen oplopen tot € 20.000 of meer en houden verband met het totale nominale vermogen van de productie-installatie. Hoe groter het nominale vermogen hoe hoger de kosten zullen zijn. Voor een gedetailleerde prijsindicatie raden wij u aan contact op te nemen met uw netbeheerder.

Zonthermie

Voor de categorie ‘zonthermie’ kan een aanvraag voor SDE+ 2016 worden ingediend voor installaties met apertuuroppervlakte ≥ 200 m², waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van ‘afgedekte’ collectoren. In een 'afgedekte' zonnecollector zit bovenop het lichtabsorberende oppervlak een lichtdoorlatende laag die zorgt voor isolatie, bijvoorbeeld een glazen plaat of buis.  De minimale apertuuroppervlakte is aangepast van 100 m² in 2015 naar 200 m² in 2016, om daarmee overlap met de nieuwe Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE) te voorkomen.

Een overzicht van de categorieën en bijbehorende basisbedragen en rekenvoorbeelden vindt u als downloads onderaan deze pagina.

Downloads:

Service menu right