Zon SDE+ 2017

Meer artikelen
TT Assen
Foto: TT Assen
Investeert u in zonnestroom of zonnewarmte? Wellicht is de SDE+ interessant voor u.
 
Voor de volgende categorieën kunt u in 2017 SDE+ subsidie aanvragen:
  • Hernieuwbare elektriciteit - Fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een vermogen van ≥ 15 kWp (kilowattpiek, 1 kilowatt-piek is 1000 watt-piek) en een grootverbruikersaansluiting.
  • Hernieuwbare warmte - Zonthermie met een totaal thermisch vermogen van ≥ 140 kW, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van afgedekte collectoren.   

Omgevingsvergunning

Als de zonnecollectoren of –panelen niet op een dak geplaatst worden maar in een veldopstelling of aan een gevel (in het zicht), dan zal een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vereist zijn. Voor meer informatie over een omgevingsvergunning, zie Omgevingsloket. De vergunning moet zijn afgegeven voordat de SDE+ subsidie kan worden aangevraagd.

Verklaring eigenaar

Doet u een aanvraag en bent u niet de eigenaar van de beoogde locatie voor de productie-installatie, dan bent u verplicht om een verklaring van de eigenaar met uw aanvraag mee te sturen. In deze verklaring geeft de eigenaar toestemming dat u de productie-installatie op de beoogde locatie installeert en exploiteert. Dit geldt voor alle categorieën productie-installaties.

Haalbaarheidsstudie

Vraagt u subsidie aan voor meer dan 500 kWp (in 1 of meerdere aanvragen)? Dan bent u verplicht een haalbaarheidsstudie uit te voeren en deze aan uw aanvraag toe te voegen. Komt bij uw aanvragen in dezelfde aanvraagronde de som van het totale vermogen van de productie-installaties hoger uit dan 500 kWp? Dan voegt u vanaf de aanvraag, waarbij deze grens wordt overschreden en bij elke nieuwe aanvraag daarna een haalbaarheidsstudie toe. De haalbaarheidsstudie bevat de gegevens voor het totaal aan projecten.

Zon-PV

De categorie zon-PV ≥ 15 kWp wordt alleen opengesteld voor installaties die worden aangesloten op een grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80 A).
 
Met het verzwaren van een bestaande aansluiting of het aanleggen van een nieuwe grootverbruikersaansluiting gaan hoge kosten gepaard. Neem contact op met uw netbeheerder voor een prijsindicatie.  
 
Voor projecten met een veldopstelling met een SDE-beschikking vanaf 2016 zijn er mogelijkheden om voor de investeringskosten ten behoeve van de netaansluiting EIA aan te vragen. Zie hiervoor de Energielijst van EIA.
 
Producenten met een kleinverbruikersaansluiting kunnen gebruik maken van de salderingsregeling, de EIA of de EDS.

Zonthermie

Voor de categorie ‘zonthermie’ kan een aanvraag voor SDE+ 2017 worden ingediend voor installaties, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van ‘afgedekte’ collectoren met een totaal thermisch vermogen van ≥ 140 kW. Bij de subsidieaanvraag vult u het apertuuroppervlak in. Het thermisch vermogen van de installatie in kW is gelijk aan het totale apertuuroppervlak in m2 vermenigvuldigd met een factor 0,7.
 
In een 'afgedekte' zonnecollector zit bovenop het lichtabsorberende oppervlak een lichtdoorlatende laag die zorgt voor isolatie, bijvoorbeeld een glazen plaat of buis. Voor kleinere systemen is de Investeringssubsidie voor duurzame energie (ISDE) van toepassing.
 
Een overzicht van de categorieën en bijbehorende basisbedragen en rekenvoorbeelden vindt u bij de downloads.
 

Veelgestelde vragen SDE+ zon

  • Heeft u vragen over deze subsidie? Lees de FAQ voor antwoorden op veelgestelde vragen.
  • Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag en na uw aanvraag vindt u op mijnrvo.nl.

 

Downloads:

Service menu right