Menu Zoeken

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Windmolens en zonnepanelen bij bedrijf in Witmarsum

De SDE+ stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel 'hernieuwbare energie'.

De SDE+ 2014 is geopend van 1 april 2014 - 9:00 uur tot 18 december 2014 - 17:00 uur. Voor de SDE+ 2014 is een budget van 3,5 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. U kunt subsidie aanvragen voor de productie van de volgende vormen van hernieuwbare energie:

  • duurzame elektriciteit
  • duurzame warmte of de gecombineerde opwekking van duurzame warmte en elektriciteit
  • groen gas

Wijzigingen in 2014

De SDE+ 2014 regeling is per 1 oktober gewijzigd. Vanaf deze datum is het niet meer mogelijk om SDE+ subsidie aan te vragen in de categorie windenergie op zee.

Vanaf 2014 vragen wij u een haalbaarheidsstudie van uw project te maken. Bij een aangevraagd vermogen vanaf 0,5 MW, 500 kWp of 50 Nm³/uur dient u deze bij uw subsidieaanvraag toe te voegen. De haalbaarheidsstudie bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • exploitatieberekening
  • berekening van het projectrendement
  • onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering

Meer informatie en een handleiding over de haalbaarheidsstudie vindt u op de pagina ‘Aanvragen’.

Daarnaast is voor geothermieprojecten een geologisch onderzoek een verplichte bijlage bij de subsidieaanvraag. Het geologisch onderzoek dient te voldoen aan het Model Geologisch Onderzoek SDE+. Meer informatie vindt u op de pagina ‘Geothermie’.

In 2014 gelden ook wijzigingen voor projecten van bestaande biomassa-installaties. Het gaat om projecten die eerder subsidie hebben gekregen uit de (OV)MEP en die aan het einde van hun subsidieperiode van 10 jaar zijn gekomen. Deze komen in de SDE+ in aanmerking voor verlengde levensduur. Vanaf 2014 geldt dat de installatie minimaal 7 jaar oud moet zijn op het moment van aanvragen van de subsidie.

Met ingang van 2014 komen projecten met een SDE+ subsidie niet meer in aanmerking voor de fiscale Energie Investeringsaftrek (EIA).

Meer informatie over de wijzigingen en kenmerken vindt u op de pagina’s biomassa, geothermie, water, wind en zon.

Aanvragen

Ook in 2014 vraagt u SDE+ subsidie aan in het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vanaf 3 maart 2014 kunt u in het eLoket uw aanvraag voorbereiden. U logt in op eLoket met eHerkenning. Meer informatie over de manier van aanvragen leest u op de pagina ‘Aanvragen’.

Opdrachtgever(s)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Meer info

Wilt u op een snelle manier informatie over de SDE+ 2014? Lees dan de digitale brochure ‘SDE+ 2014 - Zo vraagt u subsidie aan voor de productie van duurzame energie’ (zie download). Bekijk ook de voorlichtingsfilm SDE+.

Engelstalige samenvatting:  Stimulation of Sustainable Energy Production (SDE+)

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right