Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Meer artikelen
Windmolens en zonnepanelen bij bedrijf in Witmarsum

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+.

De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Informatie over hoe u subsidie aanvraagt en het traject daarna leest u op mijnrvo.nl.

SDE+ 2017

De Aanwijzingsregeling SDE-categorieën najaar 2017 is op 12 juli 2017 in de Staatscourant gepubliceerd. De SDE+ najaar 2017 is open van 3 oktober tot 26 oktober 2017 met een budget van € 6 miljard euro. De Kamerbrief van 4 juli 2017 gaat in op de najaarsronde en beschrijft de voortgang van de beoordeling van de projecten van de voorjaarsronde. Een overzicht vindt u bij Stand van zaken aanvragen.

Belangrijke wijzigingen voor Zon-PV in najaar

De SDE+ najaar 2017 onderscheidt twee categorieën Zon-PV. Kleinschalige Zon-PV met een piekvermogen ≥ 15 kWp en < 1 MWp en een categorie met een piekvermogen ≥ 1 MWp. De realisatietermijn voor Zon-PV < 1 MWp wordt gewijzigd van drie in anderhalf jaar. Met de wijziging van de realisatietermijn voor deze categorie vervalt de eis om binnen een jaar na subsidiebeschikking RVO.nl de opdrachtverstrekking(en) te sturen.

SDE+ aanvragen

Bent u van plan om in 2017 SDE+ subsidie aan te vragen voor een project? Zorg dat u alle benodigde vergunningen en bijlagen op tijd heeft. Geen vergunning(en) terwijl wel vereist, betekent geen SDE+ subsidie.
 
U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd en volledig indienen van uw aanvraag. Aanvragen ontvangen om 17.00 uur of later, tellen de volgende werkdag mee. Een dag loopt dus van 17.00 uur tot 17.00 uur de volgende werkdag. Dit geldt ook bij de start van een nieuwe fase. Binnen een werkdag maakt het tijdstip van ontvangst van de subsidieaanvraag niet uit.
Het SDE+ Stappenplan beschrijft de stappen van subsidieaanvraag tot uitvoering van uw project.

Aanvragen van SDE+: eLoket

Ook in 2017 vraagt u SDE+ subsidie aan via het eLoketDe ronde SDE+ najaar 2017 opent  op 3 oktober 2017 om 9.00 uur. Een aantal weken voor de openstelling van de najaarsronde kunt u uw concept subsidieaanvraag in het eLoket klaarzetten.

  • Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag en na uw aanvraag vindt u op mijnrvo.nl.

Haalbaarheidsstudie

Informatie over de haalbaarheidsstudie leest u in de ‘Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+’. Om u te helpen met een volledige haalbaarheidsstudie biedt RVO.nl een ‘Model haalbaarheidsstudie SDE+’ aan. Een geactualiseerd Model haalbaarheidsstudie voor de najaarsronde wordt eind augustus verwacht. Gebruik voor uw SDE+ najaar 2017 subsidieaanvraag de geactualiseerde versie.

Vul dit model volledig in. Dan ziet u ook welke documenten u moet uploaden voor de haalbaarheidsstudie. De handleiding en het  model haalbaarheidsstudie van de voorjaarsronde vindt u onder Downloads. Meer documenten en informatie over aanvragen vindt u op mijn.rvo.nl onder Aanvragen en Bijlagen.

SDE+ voorlichtingsfilm en brochure

Gaat u hernieuwbare energie produceren en bent u van plan in het najaar SDE+ subsidie aan te vragen? Bekijk dan de SDE+ voorjaar 2017 voorlichtingsfilm. Binnen 4 minuten weet u of en hoe u gebruik kunt maken van de regeling. De SDE+ film krijgt in de zomer een update. De publicatie van de najaarsbrochure wordt eind augustus verwacht. De brochure SDE+ voorjaar 2017 vindt u bij de downloads.

Veelgestelde vragen SDE+

Heeft u vragen over deze subsidie in het algemeen? In de FAQ vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

Meer informatie?

  • Kijk voor Engelstalige informatie op de Engelse website van RVO.nl.
  • Voor meer informatie over kleinschalige toepassingen, bekijk dan Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Met de ISDE worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund.
  • De SDE+ tender voor kleinschalige monomestvergisting is in juli 2017 opengesteld. Op Tender Monomestvergisting vindt u de actuele informatie.

Downloads:

Service menu right