Menu Zoeken

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Meer artikelen

Met de subsidieregeling SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de SDE+.

Het SDE+ 2015 budget van 3,5 miljard euro is volledig toegekend aan 194 duurzame energieprojecten. Een overzicht van deze projecten staat op de pagina Stand van zaken SDE+ 2015. De SDE+ 2015 is geopend tot 17 december 2015 17.00 uur.

Formeel kunt u nog een SDE+ 2015 subsidieaanvraag indienen. Honorering van nieuwe aanvragen is niet meer mogelijk, omdat er geen budget meer beschikbaar is. Informatie over de SDE+ 2015 categorieën vindt u op de pagina’s biomassa, geothermie, water, wind, zon en Aanvragen.
 
Zie ook de tabel met de basisbedragen per technologie voor de SDE+ 2015 (bij 'Download').

SDE+ 2016

In de kamerbrief Nationale Energieverkenning van 9 oktober heeft de minister de eerste contouren van de SDE+ 2016 bekendgemaakt. 

De minister is van plan een budget van ongeveer 8 miljard euro beschikbaar te stellen. Er komen 2 gefaseerde openstellingen. De eerste ronde zal in maart zijn met een budget van 4 miljard euro. In september volgt een tweede ronde met een vergelijkbaar bedrag. Beide rondes starten vanaf fase 1. In de zogenaamde “vrije categorie” kunnen (toekomstige) hernieuwbare energieproducenten hun subsidieaanvraag indienen op tienden van eurocenten. De initiatiefnemers kunnen hierdoor de subsidieaanvraag nog meer toespitsen op hun businesscase.

De kamerbrief met nadere informatie over de SDE+ 2016 wordt in november verwacht.

1.1 Aanvragen

Ook in 2016 kunt u SDE+ subsidie aanvragen via het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U logt in op eLoket met eHerkenning. Een aantal weken voor de opening van de eerste SDE+ 2016 ronde kunt u uw subsidieaanvraag voor die ronde in het eLoket voorbereiden.

1.2 Meer informatie over de manier van aanvragen. Snel meer weten?

Lees dan de digitale brochure 'SDE+ 2015 - Zo vraagt u subsidie aan voor de productie van duurzame energie' (zie download). Bekijk ook de voorlichtingsfilm SDE+. De nieuwe digitale brochure over de SDE+ 2016 komt na publicatie van de Ministeriële Regelingen beschikbaar.

Engelstalige informatie: Stimulation of Sustainable Energy Production (SDE+)

1.3 Duurzaam ondernemen

Wilt u meer weten wat er binnen bepaalde sectoren mogelijk is? Kijk op de pagina Duurzaam ondernemen.

Downloads:

Service menu right