Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Meer artikelen
Windmolens en zonnepanelen bij bedrijf in Witmarsum
Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+. De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon.

De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Informatie over hoe u subsidie aanvraagt en het traject daarna leest u op mijnrvo.nl. Voor de SDE+ 2016 kunt u geen aanvragen meer indienen.

Minister Kamp heeft in de Kamerbrief van 12 juli 2016 aangegeven dat hij ook in 2017 voor de SDE+ budget beschikbaar zal stellen. De kamerbrief met de plannen voor 2017 wordt eind 2016 verwacht. Actuele informatie hierover en over de eindstand van de SDE+ 2016 najaarsronde vindt u op deze pagina's.

SDE+ 2016 najaarsronde gesloten

Informatie over de Eindstand van de SDE+ 2016 voorjaarsronde vindt u bij de Stand van zaken

SDE+ volledige aanvraag

Bent u van plan om in 2017 SDE+ subsidie aan te vragen voor een project? Zorg dat u alle benodigde vergunningen en bijlagen op tijd heeft, want geen vergunning(en) terwijl wel vereist, betekent geen SDE+ subsidie.
 
Benodigde vergunningen:
 • naast de verleende omgevingsvergunning voegt u ook de vergunningsaanvraag toe;
 • een verklaring van de locatie eigenaar als u zelf geen eigenaar van de locatie bent dat hij of zij toestemming geeft voor het installeren en exploiteren van de productie-installatie op de beoogde locatie;
 • een haalbaarheidsstudie, inclusief windrapport bij de windprojecten;
 • en voor de categorie Geothermie tevens:
  -de vergunning(en) voor het aanleggen van de geothermische bron
  -de opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouwwet en;
  -een geologisch onderzoek.
Pas wanneer uw aanvraag volledig is, neemt RVO.nl de subsidieaanvraag in behandeling. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen van uw aanvraag. Informatie over de haalbaarheidsstudie leest u in de 'Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+'. Ook is er een Model exploitatieberekening SDE+ beschikbaar, zie onder Downloads. Meer documenten en informatie over aanvragen vindt u op mijn.rvo.nl onder Aanvragen en Bijlagen.

SDE+ voorlichtingsfilm en brochure

Gaat u hernieuwbare energie produceren en bent u van plan SDE+ subsidie aan te vragen? Bekijk dan de SDE+ 2016 voorlichtingsfilm. Binnen 4 minuten weet u of en hoe u gebruik kunt maken van de regeling. In de digitale brochure 'SDE+ 2016 najaar - Zo vraagt u subsidie aan voor de productie van duurzame energie' leest u meer informatie over de mogelijkheden per categorie: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De voorlichtingsfilm SDE+ 2017 en de brochure SDE+ 2017 voorjaar zijn in voorbereiding en worden begin januari 2017 verwacht.

Veelgestelde vragen SDE+

Heeft u vragen over deze subsidie in het algemeen? In de FAQ vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

Meer informatie?

 • Lees de FAQ's per thema
 • Informatie over aanvragen subsidie en het traject na de aanvraag vindt u op MijnRVO.nl
 • Kijk voor Engelstalige informatie op de Engelse website van RVO.nl.
 • Wat is er mogelijk binnen bepaalde sectoren? Kijk op de pagina Duurzaam ondernemen.

Downloads:

Service menu right