Menu Zoeken

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Windmolens en zonnepanelen bij bedrijf in Witmarsum

Met SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van duurzame energie. Duurzame (hernieuwbare) energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. De SDE+ richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen.

De SDE+ 2014 is gesloten op 18 december 2014 - 17.00 uur. U kunt nu geen subsidieaanvraag meer indienen. Voorlopig blijft de informatie over de SDE+ 2014 beschikbaar. Na publicatie van de ministeriële regelingen voor de SDE+ 2015 in de Staatscourant wordt de informatie op deze website geactualiseerd.

Wijzigingen 2015

In de Kamerbrief van dinsdag 11 november heeft minister Kamp van Economische Zaken de plannen voor de SDE+ in 2015 aangekondigd. In 2015 stelt de minister weer € 3,5 miljard beschikbaar voor hernieuwbare energieprojecten in de SDE+.
 
De basissystematiek van de regeling blijft volgend jaar hetzelfde als in 2014. Wel komen er negen fases waarin subsidie kan worden aangevraagd (drie meer dan in 2014). Zie hiervoor de tabel met de basisbedragen per technologie en de bijbehorende fase voor de SDE+ 2015. Ook komen er extra categorieën bij. In 2015 kan ook SDE+ subsidie worden aangevraagd voor de meestook van biomassa in kolencentrales, voor vervanging van windturbines en voor windturbines op dijken. Voor wind op land wordt de subsidie afhankelijk van de windsnelheid in het gebied waar de windmolens worden geplaatst, zie hiervoor de windkaart die als bijlage is opgenomen bij de Kamerbrief. Meer informatie over de plannen voor 2015 staat in het nieuwsbericht.
 

Wijzigingen in 2014

Vanaf 2014 vragen wij u een haalbaarheidsstudie van uw project te maken. Bij een aangevraagd vermogen vanaf 0,5 MW, 500 kWp of 50 Nm³/uur dient u deze bij uw subsidieaanvraag toe te voegen. De haalbaarheidsstudie bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • exploitatieberekening
  • berekening van het projectrendement
  • onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering

Meer informatie en een handleiding over de haalbaarheidsstudie vindt u op de pagina ‘Aanvragen’.

Daarnaast is voor geothermieprojecten een geologisch onderzoek een verplichte bijlage bij de subsidieaanvraag. Het geologisch onderzoek dient te voldoen aan het Model Geologisch Onderzoek SDE+. Meer informatie vindt u op de pagina ‘Geothermie’.

In 2014 gelden ook wijzigingen voor projecten van bestaande biomassa-installaties. Het gaat om projecten die eerder subsidie hebben gekregen uit de (OV)MEP en die aan het einde van hun subsidieperiode van 10 jaar zijn gekomen. Deze komen in de SDE+ in aanmerking voor verlengde levensduur. Vanaf 2014 geldt dat de installatie minimaal 7 jaar oud moet zijn op het moment van aanvragen van de subsidie.

Met ingang van 2014 komen projecten met een SDE+ subsidie niet meer in aanmerking voor de fiscale Energie Investeringsaftrek (EIA).

Meer informatie over de wijzigingen en kenmerken vindt u op de pagina’s biomassa, geothermie, water, wind en zon.

Aanvragen

Ook in 2015 vraagt u SDE+ subsidie aan in het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U logt in op eLoket met eHerkenning. Ná de opening van de SDE+ 2015 kunt u uw aanvraag indienen. Meer informatie over de manier van aanvragen leest u op de pagina ‘Aanvragen’.

Meer info

Wilt u op een snelle manier informatie over de SDE+? Lees dan de digitale brochure ‘SDE+ 2014 - Zo vraagt u subsidie aan voor de productie van duurzame energie’ (zie download). Bekijk ook de voorlichtingsfilm SDE+.

Engelstalige informatie:  Stimulation of Sustainable Energy Production (SDE+)

Duurzaam ondernemen

Wilt u meer weten wat er binnen bepaalde sectoren mogelijk is? Kijk op de pagina Duurzaam ondernemen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right