Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Meer artikelen
Windmolens en zonnepanelen bij bedrijf in Witmarsum

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+.

De subsidieregeling is bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken en is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en dijk) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie. Informatie over hoe u subsidie aanvraagt en het traject daarna leest u op mijnrvo.nl.

SDE+ 2017

De SDE+ heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. De SDE+ voorjaar 2017 is gesloten. De bekendmaking van de definitieve data en het totaalbudget van de SDE+ najaar 2017 wordt begin juli 2017 verwacht. Informatie over de eindstand van de SDE+ voorjaar 2017 volgt later. Houd hiervoor de website in de gaten.

SDE+ aanvragen

Bent u van plan om in 2017 SDE+ subsidie aan te vragen voor een project? Zorg dat u alle benodigde vergunningen en bijlagen op tijd heeft. Geen vergunning(en) terwijl wel vereist, betekent geen SDE+ subsidie.
 
U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd en volledig indienen van uw aanvraag. Aanvragen ontvangen om 17.00 uur of later, tellen de volgende werkdag mee. Een dag loopt dus van 17.00 uur tot 17.00 uur de volgende werkdag. Dit geldt ook bij de start van een nieuwe fase. Binnen een werkdag maakt het tijdstip van ontvangst van de subsidieaanvraag niet uit.
Het SDE+ Stappenplan beschrijft de stappen van subsidieaanvraag tot uitvoering van uw project.

Aanvragen van SDE+: eLoket

Ook in 2017 vraagt u SDE+ subsidie aan via het eLoket. Naar verwachting zal de ronde SDE+ najaar 2017 starten in september/oktober 2017. Een aantal weken voor de openstelling van de najaarsronde kunt u uw concept subsidieaanvraag in het eLoket klaarzetten.

  • Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag en na uw aanvraag vindt u op mijnrvo.nl.

Haalbaarheidsstudie

Informatie over de haalbaarheidsstudie leest u in de ‘Handleiding haalbaarheidsstudie SDE+’. Om u te helpen met een volledige haalbaarheidsstudie biedt RVO.nl een ‘Model haalbaarheidsstudie SDE+’ aan. Vul dit model volledig in. Dan ziet u ook welke documenten u moet uploaden voor de haalbaarheidsstudie. De handleiding en het  model haalbaarheidsstudie vindt u onder Downloads. Meer documenten en informatie over aanvragen vindt u op mijn.rvo.nl onder Aanvragen en Bijlagen.

SDE+ voorlichtingsfilm en brochure

Gaat u hernieuwbare energie produceren en bent u van plan in het najaar SDE+ subsidie aan te vragen? Bekijk dan de SDE+ 2017 voorlichtingsfilm. Binnen 4 minuten weet u of en hoe u gebruik kunt maken van de regeling. De najaarsbrochure verschijnt na publicatie van de Aanwijzingsregeling SDE-categorieën najaar 2017. De brochure SDE+ voorjaar 2017 vindt u bij de downloads.

Veelgestelde vragen SDE+

Heeft u vragen over deze subsidie in het algemeen? In de FAQ vindt u antwoorden op veelgestelde vragen.

Meer informatie?

  • Kijk voor Engelstalige informatie op de Engelse website van RVO.nl.
  • Voor meer informatie over kleinschalige toepassingen, bekijk dan Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Met de ISDE worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund.
  • De minister wil in 2017 een aparte tenderregeling voor kleinschalige monomestvergisting openstellen. Na goedkeuring van de tenderregeling door de Europese Commissie vindt publicatie in de Staatscourant plaats. Op Tender Monomestvergisting vindt u de actuele informatie.

Downloads:

Service menu right