Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP)

Meer artikelen
Oudere huurwoningen worden verbouwd tot hogere energielabelklasse

De Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) richt zich op verhuurders van huurwoning(en) in de gereguleerde huursector. Een aanvraag voor subsidie kunt u indienen van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2017.

De regeling is op 20 juni 2014 gepubliceerd in de Staatscourant en sindsdien twee keer gewijzigd. Alle versies staan bij de officiële bekendmakingen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ondersteunt met deze regeling verhuurders om de energieprestatie van huurwoningen onder de liberalisatiegrens te verbeteren. Zo geeft de overheid een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector. De stimuleringsregeling komt voort uit het Nationaal Energieakkoord.

Wijziging regeling na geconstateerde onregelmatigheden

Bij aanvragen voor de STEP-regeling zijn onregelmatigheden geconstateerd. Daarom is de STEP-regeling gewijzigd per 1 september 2015. Wij adviseren u om uw aanvraag of verleende subsidie van voor 1 september 2015 in te trekken. Op niet ingetrokken aanvragen en verleende subsidies vinden intensieve controles plaats. Lees meer over deze  wijziging.

Voor wie?

Woningcorporaties en andere verhuurders van woningen waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt en waarvan de woning voldoet aan dezelfde voorwaarden als een woning onder de Wet op de huurtoeslag (wetten.overheid.nl), komen in aanmerking voor deze subsidie.

Voorwaarden en hoogte subsidie

U kunt een subsidieaanvraag indienen voor één of meer huurwoningen. Per 1 januari 2015 hangt de hoogte van het subsidiebedrag af van de Energie-Index die u per huurwoning bereikt. Dit betekent dat bij de aanvraag de huurwoning een opgenomen en geregistreerde  Energie-Index heeft en na renovatie een verbeterde Energie-Index heeft bereikt.
 
Voor woningcorporaties bedraagt de subsidie per huurwoning:
Kolom 1 

van Energie-Index naar Energie-Index

Hoogte subsidie

≥ 2,11 naar ≤ 1,40
≥ 1,81 naar ≤ 1,20

€ 2.000,-

≥ 2,41 naar ≤ 1,40
≥ 2,11 naar ≤ 1,20

€ 2.600,-

≥ 2,71 naar ≤ 1,40
≥ 2,41 naar ≤ 1,20

€ 3.500,-

≥ 2,71 naar ≤ 1,20

€ 4.500,-

 

Voor overige verhuurders bedraagt de subsidie per huurwoning:
Kolom 1 

van Energie-Index naar Energie-Index

Hoogte subsidie

≥ 2,41 naar ≤ 1,80
≥ 2,11 naar ≤ 1,40
≥ 1,81 naar ≤ 1,20

€ 2.000,-

≥ 2,71 naar ≤ 1,80
≥ 2,41 naar ≤ 1,40
≥ 2,11 naar ≤ 1,20

€ 2.600,-

≥ 2,71 naar ≤ 1,40
≥ 2,41 naar ≤ 1,20

€ 3.500,-

≥ 2,71 naar ≤ 1,20

€ 4.500,-

 


Informatie over het verschil tussen een energielabel en en een Energie-Index.

Lees meer over de overgangssituatie naar Energie-Index per 1 januari 2015.

Een verhuurder kan op grond van deze regeling maximaal een bedrag van € 7.500.000,- aan subsidie aanvragen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt € 400 miljoen beschikbaar (inclusief uitvoeringskosten). Het totale beschikbare bedrag aan subsidie is € 395 miljoen.

Subsidie aanvragen en indieningstermijn

U kunt subsidie aanvragen van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2017. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst. RVO.nl neemt alleen volledig ingevulde subsidieaanvragen in behandeling. Bij de aanvraag moet u maximaal twee bijlages meesturen. Het eerste is een Excelbestand waarin u gegevens invoert van de huurwoning(en) waarvoor u STEP aanvraagt. Vergeet niet om na het invoeren van de gegevens in het Excelbestand op de knop 'Controleren' in het Excelbestand te drukken. Eventuele afwijkingen in de gegevens worden daarmee voor u zichtbaar. Rechtspersonen (organisaties) sturen met de aanvraag een verklaring mee van de directeur of bestuurder. Natuurlijke personen hoeven dit niet. Via mijn.rvo.nl vindt u de bijlages en doet u de aanvraag.
 
De aanvraag verloopt digitaal via eLoket. Hiervoor heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig. Het aanvragen en ontvangen van een DigiD of eHerkenningsmiddel kost 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze DigiD of eHerkenning (niveau 1) kunt u geen digitale aanvraag indienen via eLoket, dus regel dit op tijd.
 

Fonds energiebesparing huursector

U komt naast STEP-subsidie wellicht ook in aanmerking voor het Fonds energiebesparing huursector (FEH). FEH biedt verhuurders van woningen een lening met een lage rente.

Service menu right