Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

Let op

vanaf 14 maart 2017 geldt: Aanvragen van eigenaar-bewoners kunnen nog steeds worden ingediend. Naar verwachting is deze subsidie voor eigenaar-bewoners binnen nu en enkele weken op. Check ook het laatste nieuws op ons nieuwsoverzicht van Subsidie energiebesparing eigen huis.

U kunt subsidie aanvragen van 15 september 2016 tot en met 31 december 2018. Hiervoor is € 60 miljoen beschikbaar. De Staatscourant publiceerde de regeling 'Subsidie energiebesparing eigen huis' op 1 september 2016.

Publicaties van de regeling

Voor wie?

Eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaren kunnen gebruik maken van de regeling. Bent u lid van een vereniging van eigenaren? Zijn er plannen voor maatregelen of loopt er een aanvraag voor subsidie? Neem contact op met uw VvE om de mogelijkheden te verkennen.

Ontving u als individuele particuliere woningeigenaar al subsidie voor een woning? Dan kan de vereniging voor deze woning geen subsidie ontvangen.

Stand van zaken  - 27 maart 2017

Voor eigenaar-bewoners is per 15 maart 2017 een totaal beschikbaar budget van € 43,81 miljoen. Voor Verenigingen van Eigenaren blijft het totaal budget van € 6 miljoen ongewijzigd voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw. Totaal is er tot en met 31 december 2018 € 60 miljoen beschikbaar.

 Totaalbudget t/m 31 december
2018
Aantal aanvragers
Subsidiebudget
Subsidie aangevraagd
Subsidie
verstrekt
 €60.000.000    
Eigenaar-bewoners
 15.534
€43.810.000
€40.623.767€18.554.747
VvE
 21
€6.000.000
€692.705
€252.032
VvE*
 1
€2.000.000
€1.792
€0
*Dit zijn de aanvragen voor energieadvies,  MJOP en procesbegeleiding door VvE's.

Meer informatie?

  • Extra financiële ruimte nodig voor het nemen van energiebesparende maatregelen, ga naar het Nationaal Energiebespaarfonds
  • Weet u dat er mogelijkheden zijn voor de financiering van de te nemen maatregelen ? Mogelijk bent u geïnteresseerd in eventuele andere relevante subsidies?
    -Ga naar www.energiesubsidiewijzer.nl.
    -Bekijk de infographic subsidies en leningen energiebesparing eigen huis particulieren of Vereniging van Eigenaren (.jpg)
  • Zelf duurzame energie opwekken met zonneboilers, warmtepompen, biomassaketeles en pelletkachels? Bekijk de subsidie ISDE

Wet natuurbescherming

Bij sloop, nieuwbouw of werkzaamheden aan woningen en gebouwen moet de eigenaar controleren of er geen beschermde soorten aanwezig zijn. Zoals vleermuizen, uilen, mussen, gierzwaluwen of planten. U moet hier rekening mee houden bij uw verbouwingsplannen. Lees meer op Wet natuurbescherming.

Opdrachtgever

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Met de subsidie stimuleert het ministerie energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

Service menu right