Subsidie energiebesparing eigen huis

Meer artikelen

Gaat u in uw huis of appartement maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. De subsidie stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

Let op

Het heeft voor eigenaar-bewoners van een eigen huis geen zin meer om een subsidieaanvraag in te dienen voor isolatiemaatregelen. Tot 26 april 2017 zijn er voldoende aanvragen ontvangen om het beschikbare budget uit te geven.

Lees het laatste nieuws op ons nieuwsoverzicht van Subsidie energiebesparing eigen huis.


De Staatscourant publiceerde de regeling 'Subsidie energiebesparing eigen huis' op 1 september 2016.

Publicaties van de regeling

Voor wie?

In principe kunnen Verenigingen van Eigenaren en eigenaar-bewoners gebruik maken van deze regeling. Het budget voor eigenaar-bewoners is echter op. Zij kunnen dus geen subsidie meer aanvragen.

Bent u lid van een vereniging van eigenaren? Zijn er plannen voor maatregelen of loopt er een aanvraag voor subsidie? Neem contact op met uw VvE om de mogelijkheden te verkennen.

Ontving u als individuele particuliere woningeigenaar al subsidie voor een woning? Dan kan de vereniging voor deze woning geen subsidie ontvangen.

Stand van zaken  - 26 juni 2017

Voor eigenaar-bewoners is per 15 maart 2017 een totaal beschikbaar budget van € 44.275.000 miljoen. Voor Verenigingen van Eigenaren is het totaal budget van € 6 miljoen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw en € 2 miljoen voor MJOP, energieadvies en procesbegeleiding.

Totaal is er tot en met 31 december 2018 € 60 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Zie ook bij de toelichting van de regeling in de Staatscourant. Nog niet alle budgetten zijn vrijgegeven en gepubliceerd in de Staatscourant.

 Aantal aanvragers
Subsidie aangevraagd
 Beschikbaar subsidiebudget
Subsidie verstrekt
Eigenaar-bewoners
19.316€49.517.009
€44.275.000
€33.363.980
VvE
50€2.525.533
€6.000.000
€417.226
VvE*
5€9.124
€2.000.000
€1950
*Dit zijn de aanvragen voor energieadvies,  MJOP en procesbegeleiding door VvE's.

Meer informatie?

  • Extra financiële ruimte nodig voor het nemen van energiebesparende maatregelen, ga naar het Nationaal Energiebespaarfonds
  • Weet u dat er mogelijkheden zijn voor de financiering van de te nemen maatregelen ? Mogelijk bent u geïnteresseerd in eventuele andere relevante subsidies?
    -Ga naar www.energiesubsidiewijzer.nl.
    -Bekijk de infographic subsidies en leningen energiebesparing eigen huis particulieren of Vereniging van Eigenaren (.jpg)
  • Zelf duurzame energie opwekken met zonneboilers, warmtepompen, biomassaketeles en pelletkachels? Bekijk de subsidie ISDE

Wet natuurbescherming

Bij sloop, nieuwbouw of werkzaamheden aan woningen en gebouwen moet de eigenaar controleren of er geen beschermde soorten aanwezig zijn. Zoals vleermuizen, uilen, mussen, gierzwaluwen of planten. U moet hier rekening mee houden bij uw verbouwingsplannen. Lees meer op Wet natuurbescherming.

Opdrachtgever

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Met de subsidie stimuleert het ministerie energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

Service menu right