Handhaving Subsidie energiebesparing eigen huis

Meer artikelen
energie besparing eigen huis
Handhavers van RVO.nl kunnen de uitvoering op de locatie komen controleren. Als bij de controle blijkt dat de uitvoering niet volledig is uitgevoerd op basis van de door u zelf opgegeven maatregelen en oppervlakten, of het verkeerd informeren van RVO.nl,  leidt dit tot volledige terugvordering van de subsidie. Er kan in zulke gevallen melding gemaakt worden bij de fraude coördinator van RVO.nl.

Belangrijk

  • Bewaar al uw documenten met betrekking tot de subsidie energiebesparing eigen huis (ook de maatwerkadvies en energieprestatiegarantie) zorgvuldig.
  • U bent verplicht om deze administratie gedurende vijf jaar te bewaren.
  • Tijdens deze eerste vijf jaar kan uw woning(-en) door RVO.nl inspecteurs gecontroleerd worden.

Service menu right