Machtigen van een intermediair

Meer artikelen
energie besparing eigen huis

U kunt besluiten om iemand als intermediair in te schakelen om de aanvraag voor te bereiden, voor u in te dienen en eventueel de verdere correspondentie te voeren. In dat geval machtigt u de intermediair om namens u of uw vereniging op te treden.

Lees de aandachtspunten rond machtigen. Een intermediair kan zijn bijvoorbeeld: een administratiekantoor, accountant of gemeente.

Reikwijdte machtiging

Uit de machtiging moet duidelijk blijken wat de reikwijdte ervan is. De machtiging moet voorafgaand aan de aanvraag zijn afgegeven en geldig zijn. Dat betekent dat zowel de volmachtgever als de gemachtigde de machtiging heeft ondertekend en dat de machtiging die is voorzien van de datum van ondertekening. Voor het machtigen maakt u gebruik van het formulier Model machtiging intermediair Subsidies (pdf).

Adviseurs van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) helpen u graag als u er zelf niet uitkomt.

Service menu right