Vereniging van Eigenaren

Meer artikelen
energie besparing eigen huis
De subsidie energiebesparing eigen huis is er ook voor Verenigingen van Eigenaren. Onder een vereniging verstaan we: een Vereniging van Eigenaren (VvE), woon coöperatie (dus geen woningcorporatie) of een woonvereniging.

Verenigingen van Eigenaren kunnen subsidie krijgen voor:
  • een energieadvies en eventueel procesbegeleiding of,
  • een energieadvies in combinatie met meerjaren. onderhoudsplan (mjop) en eventueel procesbegeleiding (Voor beide mogelijkheden is een apart subsidiebudget beschikbaar en moet u ook een afzonderlijke aanvraag indienen.)
    -Voor bovenstaande bullets is een apart subsidiebudget beschikbaar. Aanvragen doet u via het formulier Aanvragen energieadvies -  MJOP
  • aanvragen van subsidie voor het uitvoeren van de maatregelen doet u via het formulier Aanvragen Maatregelen Verenigingen

Hoe regelt u de financiering?

Een veelgestelde vraag bij verenigingen betreft de financieringsmogelijkheden bij het uitvoeren van energiebesparende maatregelen. Voor VvE’s met minimaal 10 appartementen biedt het Nationaal Energiebespaarfonds gunstige leningen aan.

Aan de slag

Als u (de vereniging) weet dat u voldoet aan de voorwaarden en weet welke maatregelen genomen gaan worden, dan kunt u een aanvraag indienen. Bekijk het stappenplan aanvragen, zodat u goed voorbereid een aanvraag indient. Alleen volledige en juiste aanvragen neemt RVO.nl in behandeling.

Bent u lid van een VvE?

Bent u lid van een Vereniging van Eigenaren? Zijn er plannen voor maatregelen of loopt er een aanvraag voor subsidie? Stem uw aanvraag goed af met de vereniging.

Meer weten?

  • Voor de verduurzaming van huurwoningen in de gereguleerde huursector, met een huur onder de huurtoeslaggrens, is er de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP).
  • Kijk op www.energiesubsidiewijzer.nl voor aanvullende subsidies en financieringsmogelijkheden.

Service menu right