Subsidie vaccinatie salmonella 2016

Witte kippen los

Heeft u gevaccineerde legvermeerderingsdieren of gevaccineerde leghennen? Dan kunt u subsidie krijgen voor de kosten van aankoop van de vaccindoses.

De Europese Unie (EU) heeft besloten om verschillende epidemiologische dierziekten en zoönose, waaronder salmonella, gemeenschappelijk te bestrijden. Doel van het plan is om het percentage besmet eindproduct te verminderen. Elk jaar wordt hiervoor door de EU een programma van maatregelen opgesteld en ingediend bij de Europese Commissie.

Voor wie?

Heeft u gevaccineerde legvermeerderingsdieren of gevaccineerde leghennen aangekocht, dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. De gevaccineerde dieren moeten geplaatst zijn op een in het KIP-systeem geregistreerd vermeerderings- of leghennenbedrijf in de periode vanaf 1 januari tot en met 31 december 2016.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de Subsidie vaccinatie salmonella 2016 gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent de houder van de gevaccineerde legvermeerderingsdieren of gevaccineerde leghennen.
  • De aangekochte en gevaccineerde dieren zijn geplaatst bij een vermeerderings- of leghennenbedrijf in de periode 1 januari tot en met 31 december 2016.
  • Het bedrijf waar de aangekochte dieren moet zijn geplaatst, moet zijn geregistreerd in het KIP-systeem in de periode 1 januari tot en met 31 december 2016. Dieren die in 2016 zijn aangekocht maar in 2017 worden geleverd, zijn hiervan uitgezonderd.
  • De aankoop van de gevaccineerde dieren dient gefactureerd te zijn in de periode vanaf 1 januari tot en met 31 december 2016.
  • Gevaccineerd pluimvee dat vóór 1 januari 2016 is aangeschaft en op of na 1 januari 2016 is geleverd aan een pluimveehouder komt ook voor subsidie in aanmerking.
  • De vaccins zijn geregistreerd in Nederland en op de voorgeschreven manier en frequentie toegediend.
  • De hoogte van de subsidie is gelijk aan de kosten die in rekening zijn gebracht voor de aankoop van de vaccindoses.
  • De hoogte van de subsidie is maximaal euro 0,10 cent per vaccindosis.
  • Zijn de dieren in een andere EU-lidstaat gevaccineerd en in Nederland in productie gekomen? Dan moet u een verklaring indienen dat in het land van herkomst geen subsidie voor de aankoop van vaccindoses is of wordt aangevraagd.
  • U kunt aantonen dat de facturen die betrekking hebben op de vaccindoses betaald zijn.

Aanvragen

De Subsidie vaccinatie salmonella 2016 kunt u van 1 juli tot en met 31 december 2016 aanvragen. U kunt subsidie aanvragen voor gevaccineerde vermeerderingsdieren of gevaccineerde leghennen.

Download:

Service menu right