Subsidie vaccinatie salmonella 2017

Meer artikelen
Witte kippen los

Heeft u gevaccineerde legvermeerderingsdieren of gevaccineerde leghennen? Dan kunt u subsidie krijgen voor de kosten van de aanschaf van tegen Salmonella enteritidis of Salmonella typhimurium gevaccineerde dieren.

Salmonellaregeling 2017

De Europese Unie heeft besloten om verschillende epidemiologische dierziekten en zoönosen, waaronder Salmonella, gemeenschappelijk te bestrijden. Doel van het plan is om het percentage besmet eindproduct te verminderen. Elk jaar wordt hiervoor een programma van maatregelen opgesteld en ingediend bij de Europese Commissie.

Voor wie

Pluimveehouders die tegen salmonella gevaccineerde legvermeerderingsdieren of leghennen hebben aangekocht, komen in aanmerking voor subsidie. De gevaccineerde dieren moeten geplaatst zijn op een in het KIP-systeem geregistreerd vermeerderings- of leghennenbedrijf in de periode vanaf 1 januari tot en met 31 december 2017.

Hoeveel krijgt u

De hoogte van de subsidie hangt af van het toegepaste soort vaccin. Er zijn 2 soorten vaccins die verschillen in prijs en werkzaamheid. Pluimveehouders kunnen kiezen tussen een duurder en breder werkzaam vaccin (Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium), of een goedkoper en beperkter werkzaam vaccin (Salmonella enteritidis).

De subsidie bedraagt:

 • € 0,12 per stuks tegen Salmonella enteritidis gevaccineerd pluimvee, of
 • € 0,19 per stuks tegen Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium gevaccineerd pluimv

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de subsidie Salmonella 2017 gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent de houder van de gevaccineerde legvermeerderingsdieren of gevaccineerde leghennen.
 • De aangekochte en gevaccineerde dieren zijn geplaatst bij een vermeerderings- of leghennenbedrijf in de periode 1 januari tot en met 31 december 2017.
 • De plaatsing van de aangekochte dieren is geregistreerd in het KIP-systeem in de periode 1 januari tot en met 31 december 2017.
 • De aankoop van de gevaccineerde dieren moet gefactureerd zijn in de periode 1 januari tot en met 31 december 2017.
 • Gevaccineerd pluimvee dat vóór 1 januari 2017 is aangeschaft en op of na 1 januari 2017 is geplaatst bij een pluimveehouder, komt ook voor subsidie in aanmerking.
 • De vaccins zijn geregistreerd in Nederland en moeten worden toegediend volgens de vaccinatieschema’s die zijn opgenomen in de handelsvergunning van het vaccin, bedoeld in artikel 2.19, eerste lid, Wet Dieren.
 • Er gelden twee tarieven per stuks gevaccineerd pluimvee, afhankelijk van het toegepaste soort vaccin. De subsidie bedraagt:
  - € 0,12 per stuks tegen Salmonella enteritidis gevaccineerd pluimvee, of
  - € 0,19 per stuks tegen Salmonella enteritidis en Salmonella typhimurium gevaccineerd pluimvee.
 • Als de dieren in een andere EU-lidstaat zijn gevaccineerd en in Nederland in productie zijn gekomen, moet u verklaren dat u geen subsidie heeft aangevraagd of zal aanvragen in de andere EU-lidstaat.

Vaccinatie in een andere EU-lidstaat dan Nederland

Heeft u legvermeerderingsdieren of leghennen die in een andere EU-lidstaat zijn gevaccineerd en die in Nederland in productie zijn gekomen? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen. U moet dan wel een verklaring indienen, dat u in het land waar de dieren zijn gevaccineerd, géén subsidie voor de aankoop van vaccindoses heeft aangevraagd of zal aanvragen.

Aanvragen

Van 1 juli 2017 tot en met 15 januari 2018 kunt u voor de  aankoop van gevaccineerde dieren ter bestrijding van salmonella subsidie aanvragen via mijn.rvo.nl.

Meer informatie

In de bijgevoegde nieuwsbrief vindt u meer gedetailleerde informatie over de subsidie.

Service menu right