Subsidieregeling beheersing GSM-R interferentie

Meer artikelen
GSM-R

Met de Subsidieregeling beheersing GSM-R interferentie stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu de aanpassing of vervanging van treinradioapparatuur. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie.

De subsidieregeling is een tegemoetkoming in de kosten die houders van spoorvoertuigen hebben bij aanpassing of vervanging van aanwezige GSM-R-treinradio’s of EDOR’s. U kun vanaf 1 oktober 2014 aanvragen.

Doel

Mobiele communicatie neemt toe en 3G- en 4G-Netwerken zijn in opkomst. Daarom is het van belang dat u bestaande treinradioapparatuur (GSM-R-treinradio’s en EDOR’s) in spoorvoertuigen aanpast of vervangt. Een verbeterde versie zorgt ervoor dat deze systemen ook de komende jaren goed blijven werken.

Voor wie

Houders van spoorvoertuigen die zijn toegelaten op het Nederlandse spoor komen in aanmerking voor de subsidie. Meer informatie vindt u bij Kom ik in aanmerking.

Indieningstermijn

Aanvragen is mogelijk vanaf 1 oktober 2014 tot en met uiterlijk 30 september 2016 17.00 uur. Aanvragen die binnenkomen na 30 september 2016 17.00 uur wijzen wij af. Voor de regeling geldt: 'wie het eerst komt wie het eerst maalt'. Het budget kan op zijn voor de sluitingsdatum van de regeling.
Er zijn 3 aanvraagperiodes. De hoogte van de maximale financiële tegemoetkoming is afhankelijk van het moment waarop RVO.nl de volledige subsidieaanvraag heeft ontvangen:

  • Voor projecten waarvoor wij uiterlijk op 30 juni 2015 17.00 uur een volledige aanvraag ontvangen bedraagt het maximale subsidiebedrag: het aantal van filters voorziene of verbeterde EDOR’s of GSM-R-treinradio’s per spoorvoertuig maal € 10.000.
  • Voor projecten waarvoor wij na 30 juni 2015 17.00 uur, maar uiterlijk op 15 december 2015 17.00 uur, een volledige aanvraag ontvangen bedraagt het maximale subsidiebedrag: het aantal van filters voorziene of verbeterde EDOR’s of GSM-R-treinradio’s per spoorvoertuig maal € 5.000.
  • Voor projecten waarvoor wij na 15 december 2015 17.00 uur, maar uiterlijk 30 september 2016 17.00 een volledige aanvraag ontvangen bedraagt het maximale subsidiebedrag: het aantal van filters voorziene of verbeterde EDOR’s of GSM-R-treinradio’s per spoorvoertuig maal € 2.500.

Budget

Het totale beschikbare subsidiebudget bedraagt € 30 miljoen.

Controle

Wij maken u erop attent dat u op verzoek van de staatssecretaris alle medewerking moet verlenen aan een inspectie van de aangebrachte apparatuur in de spoorvoertuigen. Deze wordt uitgevoerd door of namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Dit kan leiden tot terugvordering van de verleende subsidie. Dit gebeurt als uit de inspectie blijkt dat de apparatuur niet voldoet aan de technische specificaties. Deze staan in artikel 10 van de subsidieregeling.

Service menu right