Subsidieregeling riolering woonboten (rijkswater)

Meer artikelen
woonboot

U bent eigenaar van een woonboot die in rijkswater ligt. Dan kunt u nog tot 1 juli 2017 een aanvraag indienen voor de installatie van een boordvoorziening om afvalwater op het riool te lozen.

De boordvoorziening maakt een aansluiting op het riool of IBA (individuele behandeleenheid voor afvalwater) mogelijk. Een rioolaansluiting betekent daarnaast ook een schonere woon- en leefomgeving voor de woonbooteigenaren zelf. Met de Subsidieregeling riolering woonboten wil het ministerie van Infrastructuur en Milieu het lozen van afvalwater op rijkswater beëindigen.

Voor wie

Deze subsidie is bestemd voor eigenaren van woonboten die in rijkswater liggen.

Voor welke investeringen

U krijgt subsidie voor de volgende (forfaitaire) vastgestelde kostenposten:

  • aanschaf en installatie van een pompvoorziening inclusief opvangtank € 500,00
  • aanschaf hulppomp € 187,50
  • doorvoer vanaf afvoerzijde pomp tot en met doorvoer scheepswand € 181,25
  • aanschaf walslang inclusief koppelingen en verwarmingslint en inclusief aanbrengen en koppelen per meter € 31,25 per meter walslang
  • aanschaf en plaatsen walaanlsluiting/walput € 150,00
  • installatiekosten pomp, leidingwerk, bekabeling, elektra € 250,00
  • opmaken schouwrapport (als dit niet plaatsvindt door of in opdracht van Rijkswaterstaat) daadwerkelijke kosten met een maximum van € 450,00

Indieningstermijn

U kunt tot uiterlijk 1 juli 2017 subsidie aanvragen.

Aanvragen

U vraagt pas subsidie aan nadat de boordvoorziening is geïnstalleerd. De boordvoorziening hoeft nog niet aangesloten te zijn op het riool. Bij uw aanvraag moet u meerdere bijlagen meesturen.

Budget

Voor deze subsidie is € 3.600.000 per kalenderjaar beschikbaar. Woonbooteigenaren krijgen maximaal € 2.000 subsidie per woonboot. De kosten van het schouwrapport worden vergoed op basis van de werkelijke kosten tot maximaal € 450.

Voorwaarden

Om subsidie te krijgen moet u voldoen aan deze 3 voorwaarden:

  1. U bent de eigenaar van de woonboot.
  2. De woonboot waarvoor u subsidie aanvraagt, ligt in rijkswater.
  3. U kunt uw legale ligplaats aantonen. Bijvoorbeeld met een vergunning of ontheffing.

Het programma van eisen voor het aansluiten van uw woonboot op de riolering vindt u onder aan deze pagina.

Service menu right