Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Wilt u uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

Budget en looptijd

Subsidie aanvragen is mogelijk vanaf 4 januari 2016 om 09.00 uur. U kunt uw subsidieaanvraag indienen tot 31 december 2019 17.00 uur.

Voor 2017 is een budget van € 25 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekend gemaakt. Als een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond al is bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt per 1 januari 2020.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. U kunt alleen in aanmerking komen voor de subsidie als de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedraagt. Dakbeschot komt niet in aanmerking voor deze regeling.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor deze subsidie als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. U kunt subsidie aanvragen als u degene bent die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Let op dat de degene waaraan de factuur voor de verwijdering van het asbestdak is gericht, ook de subsidieaanvraag indient. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerkingen. Overheden die een asbestdak laten verwijderen uit hoofde van een wettelijke taak komen niet in aanmerking voor de subsidie.
Bekijk de voorwaarden voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Aanvraagproces

U kunt uw aanvraag indienen binnen een termijn van zes maanden na de verwijdering van het asbestdak. RVO.nl neemt alleen volledige aanvragen in behandeling. Binnen 13 weken ontvangt u schriftelijk de beslissing op uw aanvraag.

Verbod asbestdaken en verplichte verwijdering

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en met 2019. Waarom? Asbestdaken verweren in de buitenlucht. Daardoor komen er asbestvezels vrij in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Dit verbod betekent dat eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.

Ook is het af te raden om zonnepanelen op asbestdaken te plaatsen. Ze moeten namelijk uiteindelijk samen met het asbestdak verwijderd worden. Dit zorgt voor extra kosten.

Service menu right