Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie

Meer artikelen

Voor innovaties die duurzaam en economische groei aan elkaar koppelen, komt u in aanmerking voor subsidies energie-innovatie. Deze subsidies zijn een onderdeel van de Topsector Energie.

De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Hiermee versterken we de Nederlandse concurrentiekracht, werkgelegenheid en welvaart. 

Wanneer kunt u welke subsidie van de Topsector Energie aanvragen in 2016?

ProjectProgrammalijn


Sluiting*
2016
17.00 uur


Subsidie-
plafond

(€ mln)

Topsector overstijgend

 

  
DEI-project t/m 26 april18 miljoen
DEI project 1 juli t/m 25 oktober17,695 miljoen

Hernieuwbare energieproject

Eerst-komt-eerst-maalt**  

1 april t/m 31 maart 2017

50 miljoen

 

1 juli t/m 25 oktober

1,0 miljoen

Systeemintegratiestudies

Eerst-komt-eerst-maalt**

1 juli t/m 4 oktober

0,75 miljoen

Bio-energie

 

  

BBEG
innovatieproject

  • Chemisch katalytische conversietechnologie
  • Biotechnologische conversietechnologie
t/m 13 september2,86 miljoen
 
  • Groen gas vergisting
  • Groen gas vergassing
t/m 13 september1,42 miljoen

Gebouwde omgeving

   

Urban Energy-project

Aanmelden pré-pitches

t/m 17 mei

 

 

Zonnestroom-technologieën (PV)

t/m 13 september

6,45 miljoen

 

Warmte en koude installaties

t/m 13 september

3,38 miljoen

 

Multifunctionele bouwdelen

t/m 13 september

3,4 miljoen

 

Flexibele energieinfrastructuur

t/m 13 september

3,36 miljoen

 

Energieregel-systemen en - diensten

t/m 13 september

4,1 miljoen

Energie en industrie

   
Joint industry project t/m 28 juni7,34 miljoen
Early adopterprojectEerst-komt-eerst-maalt**t/m 4 oktober0,35 miljoen

Gas

   
LNG-project t/m 14 juni1,6 miljoen
Upstream Gas-project t/m 18 oktober0,71 miljoen

Wind op zee

   
Wind op zee
R&D project
 t/m 3 mei4,5 miljoen

* LET OP: Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, zal afgewezen worden. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in!
**Eerst-komt-eerst-maalt - Budgetoverzicht (in € peildatum 25 april 2016)

Projectidee toetsen

Is het zinvol een subsidieaanvraag voor uw energie-innovatie in te dienen? Toets eerst uw projectidee bij RVO.nl met het projectideeformulier. U krijgt dan zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie of aanbeveling van TKI of RVO.nl op uw projectidee.

De Topsector Energie regelingen zijn onderdeel van de Regeling nationale EZ-subsidies. Het type projecten dat wordt ondersteund, zijn combinaties van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling en demonstratie. Een korte beschrijving van de subsidiemogelijkheden vindt u op de pagina's:

Service menu right