Menu Zoeken

Algemene informatie over het indienen van een aanvraag

Iedere regeling gebruikt een standaardformulier voor het aanvragen van een subsidie. U vindt de specifieke formulieren en informatie bij de regeling.

Bij een samenwerkingsverband moet iedere deelnemer aan het samenwerkingsverband het standaard aanmeldings- en machtigingsformulier invullen en ondertekenen.

Welke informatie moet ik invullen in het aanvraagformulier?

Het aanvraagformulier bestaat uit blokken waarin u basisgegevens over uw onderneming(en) en het project moet invullen. Vanaf 2010 vraagt Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om het bankrekeningnummer volgens de internationale IBAN en BIC-standaard. Dit nummer staat op het bankafschrift of neem contact op met uw bank.

Het aanvraagformulier geeft ook een toelichting op de vragen of een verwijzing naar deze subsidiespelregels voor een nadere uitleg, of een hulpmiddel zoals de mkb-toets. Daarnaast worden er bijlagen gevraagd, bijvoorbeeld een begroting of een projectplan. U vindt bij de regeling welke specifieke bijlagen u moet aanleveren.

Minimis-verklaring

Bij sommige subsidieregelingen is het vereist om een zogenaamde ‘de-minimisverklaring’ als bijlage aan te leveren. Met deze verklaring geeft u aan dat met de huidige subsidieverlening aan uw onderneming de Europese steundrempels niet worden overschreden. De verklaring de minimissteun bevat een uitgebreide toelichting.

Lever op tijd uw aanvraag in

Het aanvraagformulier (en eventuele bijlagen) levert u binnen de indientermijn van de subsidieregeling aan bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De indientermijn verschilt per regeling. Levert u niet op tijd uw aanvraag in, dan kan deze niet in behandeling worden genomen. Indienen kan per post, maar in veel gevallen ook digitaal. Veel subsidieregelingen hebben tegenwoordig ook de mogelijkheid om elektronisch een aanvraag in te dienen met een eherkenningsmiddel via eLoket.

Ontbrekende gegevens aanvullen

Indien er een fout in het aanvraagformulier is gemaakt of er ontbreken gegevens, dan krijgt u beperkt de mogelijkheid om dit alsnog aan te leveren. Houdt u er rekening mee dat de hersteltermijn beperkt is. Is uw aanvraag volledig, dan wordt deze in behandeling genomen.

Meer informatie

Indientermijn – openstelling regeling
Volledigheidstoets
Beoordeling aanvraag
Hersteltermijn

Bent u tevreden over deze pagina?

Service menu right