Beoordeling subsidieaanvraag

Meer artikelen

Na het indienen van een subsidie- of kredietaanvraag volgt de beoordeling door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Wij toetsen en beoordelen uw aanvraag op aspecten:

  1. De aanvraag moet volledig zijn.
  2. De aanvraag wordt getoetst aan de algemene eisen op basis van de afwijzingsgronden.
  3. De aanvraag wordt getoetst aan de specifieke eisen van de subsidieregeling.
  4. Bij een tender (afwegingsprocedure) vindt de beoordeling plaats volgens beoordelingscriteria door een adviescommissie.

In principe wordt bij een positieve beoordeling van de aanvraag subsidie verleend. De verdeling van het subsidiebudget staat bij de subsidieregeling beschreven. Er zijn 3 verdeelopties.

Meer informatie over de beoordeling van een subsidieaanvraag

Volledigheidstoets
Algemene afwijzingsgronden
Beoordelingscriteria bij ranking (tender)
Adviescommissie 

Service menu right