Beoordelingscriteria bij ranking

Meer artikelen

Wanneer de verdeling van de subsidie op basis van een tender (afwegingsprocedure) is, wordt er een rangschikking gemaakt van alle ingediende en volledige aanvragen (beoordelingscriteria bij ranking).

De beoordelingscriteria sluiten aan bij de doelstelling van de subsidieregeling. Bijvoorbeeld: de bijdrage aan technische innovatie, de kwaliteit van de samenwerking, of het economische perspectief. De subsidieregeling geeft ook aan in welke mate een criterium mee weegt voor de overall score.

Hoe werkt de ranking?

De rangschikking gebeurt aan de hand van één of meer criteria die specifiek bij de subsidieregeling horen. Het project dat het hoogst scoort op de criteria komt bovenaan de rangschikking en naar mate een project minder goed scoort komt het lager op de lijst. Het beschikbare budget wordt verdeeld volgens de rangschikking.

Meer informatie over beoordelingscriteria bij ranking

Adviescommissie

Service menu right