Samenwerkingsovereenkomst

Meer artikelen

Partijen zijn niet verplicht een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Voor specifieke subsidieregelingen kan dit wel een eis zijn.

Bijvoorbeeld als de kwaliteit van de samenwerkingsovereenkomst een aspect is van de beoordelingscriteria. Meer informatie vindt u hierover bij de subsidieregeling.

Afspraken maken is verstandig

Hoewel het niet verplicht is om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten, is het verstandig om binnen het samenwerkingsverband, schriftelijke afspraken te maken over bijvoorbeeld subsidieverdeling, IPR (Intellectual Property Rights), het gebruik van de resultaten, verdeling van de opbrengsten enz.

Meer informatie

R&D-samenwerking, goed geregeld?
Voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst
Intellectual Property Rights (IPR) en kennisoverdracht

Service menu right