Verklaring de-minimis

Meer artikelen

Wanneer overheden steun aan ondernemingen willen verlenen kan deze steun ervoor zorgen dat de concurrentieverhoudingen worden verstoord. Dit kan ongunstig zijn voor het handelsverkeer.

Het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) legt beperkingen op aan de mogelijkheden om steun te geven (artikel 107 en 108 VWEU).

In de de-minimisverordening (Verordening (EU) Nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013) verklaart de Europese Commissie dat steunmaatregelen (zoals subsidieverlening) tot een bepaalde drempel het handelsverkeer tussen de lidstaten niet ongunstig beïnvloeden en de mededinging niet vervalsen. Daarom wordt dit niet beschouwd als staatssteun in de zin van het VWEU.
 
De overheden controleren of bij de steunverlening aan uw onderneming aan de eisen van de de-minimisverordening is voldaan. Met deze 'Verklaring De-minimissteun' geeft u aan dat met de huidige subsidieverlening aan uw onderneming de steundrempels niet worden overschreden.

Service menu right