Systeemintegratie op de Noordzee

Meer artikelen
klimaatadaptatie

Meer synergie in de activiteiten voor windenergie en de bestaande gas (en olie) faciliteiten op de Noordzee versnelt de energietransitie. Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling op dit gebied? De tender Systeemintegratie op de Noordzee ondersteunt u daarbij.

Creëer meerwaarde

De projecten moeten meerwaarde creëren doordat offshore windparken samenwerken met gas- (en olie-) activiteiten op de Noordzee. Die meerwaarde kan bestaan uit:

  • lagere kosten van windenergie op zee én integratie in het energiesysteem,
  • een snellere energietransitie zodat CO2-emissiereductiedoelen eerder worden gehaald of
  • een groter potentieel voor offshore wind door nieuwe innovatieve oplossingen.

Komt uw project in aanmerking voor subsidie?

Laat uw projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor Systeemintegratie op de Noordzee goed kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.  

Download:

Service menu right