Systeemintegratiestudies

Meer artikelen
deltawerken

Let op: de regeling Systeemintegratiestudies staat nog open, maar is inmiddels ruim overtekend. Bent u van plan om toch een subsidieaanvraag in te dienen? Houd er dan rekening mee dat de kans dat uw project subsidie krijgt erg klein is.

Verkent u nieuwe technische concepten en ideeën op het gebied van energieopslag en conversietechnologie? Dan komt u in aanmerking voor subsidie Systeemintegratiestudies. Het gaat om projecten die zonder grote onderzoeksprojecten of investeringsprojecten te realiseren zijn.

Zowel opslag als conversie van energie heeft betrekking op toepassing in een grootschalige context, op regionaal/centraal niveau (incl. eventuele internationale dimensies, zoals interconnectie). Studies in de zin van de regeling kunnen ook toepassingen behandelen op lokaal/decentraal niveau die zich richten op de relatie tussen het regionale/nationale niveau en het lokale niveau en / of de interactie en optimalisatie over het gebruik van verschillende energiedragers.

Komt u in aanmerking voor Systeemintegratiestudies?

Projecten 2017

Project
Sluitingsdatum*
17:00 uur
Subsidieplafond
(€)
Systeemintegratiestudie
t/m 3 oktober
0,5 miljoen

* LET OP: Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, zal afgewezen worden. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in!


Budgetuitputting

Tender
Peildatum
Budget
Verleend
In behandeling
Beschikbaar
Systeemintegratiestudies
24 mei
2017
€500.000
€0
€500.000
€0

Overzicht subsidies energie-innovatie

De subsidie Systeemintegratiestudies maakt onderdeel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks 100 miljoen euro subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.
 
Op www.topsectorenergie.nl vindt u de actualiteiten en achtergronden van de Topsector Energie.

Download:

Service menu right