Tegemoetkoming premie brede weersverzekering 2016

Meer artikelen
Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

Het ministerie van Economische Zaken biedt agrarisch ondernemers de Tegemoetkoming premie brede weersverzekering om zich te verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden (ijzel, storm of brand door blikseminslag).

Het gaat om ondernemers met landbouwgrond met open teelt, zoals fruitteelt of akkerbouw. Zij kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor een deel van de verzekeringspremie. Dit kan met de Gecombineerde opgave.

Voor wie

U vraagt deze tegemoetkoming aan als u landbouwer bent met open teelten in de volgende sectoren:

  • akkerbouw
  • vollegrondsgroenteteelt
  • bollenteelt
  • sierteelt
  • fruitteelt
  • boomkwekerij

Indieningstermijn

U kon tegemoetkoming aanvragen via de Gecombineerde opgave van 1 april tot en met 15 mei 2016.

Budget

Voor deze tegemoetkoming is € 9.000.000 beschikbaar in 2016. Het maximale subsidiepercentage van het premiebedrag was 65%. Er zijn meer aanvragen ingediend dan in 2015. Het budget wordt hierdoor overschreden. Daarom is het subsidiepercentage verlaagd van 65% naar 62%.

Voorwaarden

Als u de Tegemoetkoming premie brede weersverzekering 2016 aanvraagt, dan gelden er bepaalde voorwaarden. Een overzicht van alle voorwaarden vindt u op mijn.rvo.nl.

In de Gecombineerde opgave kon u ervoor kiezen om de tegemoetkoming aan de verzekeraar te laten uitbetalen. Dan betaalt u de verzekeringspremie verminderd met de aangevraagde tegemoetkoming aan de verzekeraar.

Informatie voor verzekeraars

Bent u verzekeraar en wilt u in 2017 een brede weersverzekering aan landbouwers aanbieden, waarbij de landbouwers tegemoetkoming voor de verzekeringspremie kunnen ontvangen? Vraag dan vóór 1 december 2016 een goedkeuring van de verzekeringsvoorwaarden aan. Hoe u dit doet leest u op de pagina Tegemoetkoming premie brede weersverzekering 2016.

Service menu right