Tegemoetkoming premie brede weersverzekering 2017

Meer artikelen
Tegemoetkoming premie brede weersverzekering

Agrarisch ondernemers kunnen van het ministerie van Economische Zaken een tegemoetkoming krijgen voor de verzekeringspremie van de brede weersverzekering. Met een brede weersverzekering verzekert u zich tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden zoals storm, hagel, regenval of droogte.

Voor wie

Bent u actieve landbouwer en heeft u landbouwgrond met open teelt, zoals fruitteelt of akkerbouw? En heeft u een brede weersverzekering afgesloten bij een verzekeraar waarvan wij de polis hebben goedgekeurd? Dan kunt u subsidie aanvragen voor de verzekeringspremie.

Het gaat om landbouw met open teelten in de volgende sectoren:

 • akkerbouw
 • vollegrondsgroenteteelt
 • bollenteelt
 • sierteelt
 • fruitteelt
 • boomkwekerij

Aanbieders brede weersverzekering

In 2017 hebben de volgende verzekeraars een brede weersverzekering met een polis die wij hebben goedgekeurd:

 • AgriVer B.A.
 • Avéro Achmea
 • Interpolis
 • OFH / BFAO U.A.
 • Vereinigte Hagel

Wanneer aanvragen

U vraagt de subsidie aan van 1 maart tot en met 15 mei 2017 met de Gecombineerde opgave.

Budget

Voor deze subsidie is € 9 miljoen beschikbaar in 2017. U krijgt maximaal 65% van de verzekeringspremie. Wij verlagen dit percentage als blijkt dat er meer subsidie is aangevraagd dan er beschikbaar is.

Voorwaarden

Wilt u in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming premie brede weersverzekering? Dan voldoet u in 2017 aan de volgende voorwaarden:

 • U bent een actieve landbouwer.
 • U heeft een brede weersverzekering afgesloten bij een verzekeraar waarvan wij de polis hebben goedgekeurd.
 • U vermeldt in de Gecombineerde opgave bij de percelen waarvoor u de subsidie wilt, de naam van de verzekeraar bij wie het perceel verzekerd is.
 • U geeft in de Gecombineerde opgave de oppervlakte op die u op 15 mei 2017 niet in gebruik heeft maar wel heeft verzekerd, bijvoorbeeld omdat u het perceel pas laat in het seizoen in gebruik neemt.
 • U heeft voor 1 november 2017 de verzekeringspremie betaald.
 • Uw verzekeraar heeft voor 1 november de volgende gegevens opgestuurd naar ons: het polisnummer, een kopie van de verzekeringspolis en een betalingsbewijs van de verzekeringspremie.
 • U verzekert een perceel niet meer dan 1 keer met een brede weersverzekering.
 • U verbouwt de gewassen voor eigen rekening en risico.
 • U ontvangt van de overheid geen andere bijdrage voor de premie.
 • U heeft het perceel waarvoor u aanvraagt in gebruik. De gebruikstitel maakt niet uit.
 • Het verzekerde perceel ligt in Nederland.

Gaat u nog een brede weersverzekering afsluiten? Vraag dan wel alvast de subsidie aan en neem contact op met uw verzekeraar om te vragen tot wanneer u de verzekering kunt afsluiten.

U kunt in de Gecombineerde opgave aangeven of u de subsidie aan de verzekeraar laat uitbetalen. Dan betaalt u de verzekeringspremie verminderd met de aangevraagde subsidie aan de verzekeraar.

Wanneer u verzekeraar bent

Bent u verzekeraar en wilt u in 2018 een brede weersverzekering aan landbouwers aanbieden, waarbij de landbouwers subsidie voor de verzekeringspremie kunnen ontvangen? Dan kunt u vóór 1 december 2017 goedkeuring van de verzekeringsvoorwaarden aanvragen.

Logo Europese Unie

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Service menu right