Hernieuwbare energie (TSE)

Meer artikelen
Hernieuwbare energie

Deze regeling beoogt om de doelstelling van 16% hernieuwbare energie in 2023 kosten effectiever te realiseren door middel van innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in 2023.

Dit moet leiden tot een besparing op de uitgaven aan subsidies in de toekomst die groter is dan de subsidie die voor het project aangevraagd wordt. Waar in de afgelopen jaren de genoemde tenders zich alleen richtten op het verlagen van het basisbedrag van bepaalde aangewezen technieken wordt dat in 2015 verbreed.

Projecten die niet in aanmerking voor subsidie komen, zijn:

  • projecten die biobrandstoffen betreffen die onder de bijmengverplichting vallen, dit betreft ook bio-LNG projecten;
  • projecten die productiemachines voor energiebesparende of duurzame energieproducten betreffen.

Projecten hernieuwbare energie 2015/2016

Project

Sluitingsdatum*
17:00 uur

Subsidieplafond

(€)

Hernieuwbare energie projecten 2015

Verlengd t/m 31 maart 2016
50 miljoen

Hernieuwbare energie projecten 2016

1 april t/m 31 maart 2017

50 miljoen

* Let op: Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, zal afgewezen worden. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in!

Komt u in aanmerking voor deze regeling?

Zorg dat u goed weet of u in aanmerking komt voor deze regeling en laat uw projectidee toetsen. Wilt u weten waarop uw project kan worden afgewezen? Ga dan naar de pagina: afwijzingsgronden.

Service menu right